Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2024 m. 1 ketvirtis

2023 m.

1

Auklėtojo padėjėjas

10,00

1282,82

1344,26

2

Darbininkas (remonto)

1,00

924,00

882,00

3

Direktoriaus pavaduotojas

1,00

Neskelbiama

Neskelbiama

4

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

Neskelbiama

Neskelbiama

5

Direktorius

1,00

Neskelbiama

Neskelbiama

6

Elektrikas

0,25

Neskelbiama

Neskelbiama

7

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

16,00

2134,90

1771,00

8

Kiemsargis

1,00

Neskelbiama

Neskelbiama

9

Logopedas

1,00

Neskelbiama

Neskelbiama

10

Meninio ugdymo mokytojas

1,00

Neskelbiama

neskelbiama

11

Mokytojo padėjėjas

1,50

1152,86

1088,91

12

Neformaliojo švietimo mokytojas

2,00

1953,58

1798,72

13

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

4,00

2192,72

2221,08

14

Raštinės administratorius

1,00

Neskelbiama

Neskelbiama0

15

Sandėlininkas

1,00

Neskelbiama

Neskelbiama

16

Skalbinių prižiūrėtojas

0,50

Neskelbiama

Neskelbiama

17

Specialistas

1,00

Neskelbiama

Neskelbiama

18

Valytojas

0,85

Neskelbiama

Neskelbiama

19

Virėjas

3,00

1350,48

1653,46

20

Virtuvės darbininkas

1,55

924,00

900,24

 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" darbo apmokėjimo sistemos aprašas