Mityba ir sveikatos priežiūra

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Klaipėdos miesto l/d "Žilvitis" lankančių vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų 2017m. duomenų analizė. 

Klaipėdos l/d "Žilvitis" mokinių ligų, dėl kurių nelankė įstaigos, 2016-2017 m.m. duomenų analizė.  

 

 

MITYBA

20-ies dienų atnaujintas Klaipėdos lopšelio darželio "Žilvitis" valgiaraštis          

20-ies dienų Klaipėdos lopšelio darželio "Žilvitis" valgiarašti                                 

 

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 "DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO " PAKEITIMO 2015 M. RUGPJŪČIO 27 D. NR. V-998

parsisiųsti WORD formatu

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ, VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ IR VAIKŲ POILSIO STOVYKLŲ VALGIARAŠČIŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  2015 m. BIRŽELIO 22 d. Nr. B1-610

parsisiųsti WORD formatu