Posėdžiai ir susitikimai

Direktorės L. Žiliuvienės darbotvarkė

 

Data

(laikas)

Veiklos pavadinimas

2023-12-01  

13.00 val.

Dalyvavimas seminare „Ugdymo proceso dalyvių komandos stiprinimas taikant neformalius metodus“

2023-12-04

13.00 val.

Mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų atestacinės komisijos posėdis

2023-12-06

10.00 val.

Dalyvavimas švietimo įstaigų vadovų pasitarime

2023-12-13

8.30 – 17.30val.

Dalyvavimas grupių Kalėdų šventėse

2023-12-19

14.00 val.

Dalyvavimas Mokytojų tarybos posėdyje