Darbuotojai

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI 

Pristatymas1

Augutė Kaulienė, II vadybinė kategorija

Darbo laikas:

 I, III, IV – 8.00 – 16.30

II – 8.00 – 17.30

V – 8.00 – 15.30

Pietų pertrauka 12.00 – 12. 30

el.paštas ldzilvitis@gmail.com

Pedagoginis darbo stažas – 22 metai

Vadybinis darbo stažas – 20 metų

Lopšelyje-darželyje "Žilvitis" vadybinis darbo stažas – 20 metų

2000-02-22 įgijo trečią vadovo kvalifikacinę kategoriją.

2011-10-26 įgijo antrą vadovo kvalifikacinę kategoriją.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO IR BENDRIESIEMS KLAUSIMAMS

ale

Alevtina Puškorienė

Darbo laikas:

 I, II, III – 8.00 – 16. 30

IV – 8.00 -17.30

V – 8.00 – 15.30

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

el. paštas ldzilvitis@gmail.com 


Specialistė-

Angelina Jaruševičienė

Darbo laikas:

 I – V – 8.00 – 16.30

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

el.paštas angelinajaruseviciene@gmail.com 

 

 


Ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės

sveikatos priežiūros specialistė

Miglė Mikalauskaitė

Darbo grafikas:

I, II, III  - 8.00 – 15.40

 IV - 8.00 – 18.00

V – 8.00 – 15.30

Pietų pertrauka: 12.00 – 12. 30 

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Turimos pareigos,

kvalifikacinė kategorija

Kontaktai

1.

Alma Berzupa

Aukštasis

universitetinis

Oligofreno pedagogika su logopedija

Logopedė,

logopedė metodininkė

ldzilvitis@gmail.com

(846)314758

2.

Dovilė Masiulienė

Aukštasis

universitetinis

Ikimok.amžiaus vaikų

pedagogo muzikos vadovo kvalifikacija

Meninio ugdymo mokytoja,muzikos mokytoja metodininkė

ldzilvitis@gmail.com

(846)314758

3.

Gitana Žilienė

Aukštasis

universitetinis

Pradinių kl. mokytojas, ikimok. įstaigų pedagogas

Neformaliojo ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė

ldzilvitis@gmail.com

(846)314758

4.

Jolita Zabitienė

Aukštasis

universitetinis

Ikimok. pedag. ir psich. dėstytojas, ikimok. auklėjimo metodininkas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė

ldzilvitis@gmail.com

864159957

5.

Audronė Teresienė

Aukštasis

universitetinis

Ikimok. pedag. ir psich. dėstytojas, ikimok. auklėjimo metodininkas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė

ldzilvitis@gmail.com

(846)314758

6.

Rima Urbelienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, auklėtoja metodininkė

ldzilvitis@gmail.com

(846)314758

7.

Liucija Kinderienė

Aukštasis

universitetinis

Ikimok. pedag. ir psich. dėstytojas, ikimok. auklėjimo metodininkas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, auklėtoja metodininkė

ldzilvitis@gmail.com

860971326

8.

Audra Šereikienė

Aukštasis

universitetinis

Pradinių kl. mokytojas, ikimok. įstaigų pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, auklėtoja metodininkė

ldzilvitis@gmail.com

860064818

9.

Daiva Vaišvilienė

Aukštasis

universitetinis

Ikimok. pedag. ir psich. dėstytojas, ikimok. auklėjimo metodininkas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, auklėtoja metodininkė

ldzilvitis@gmail.com

860792797

10.

Diana Budrytė

Aukštasis

universitetinis

Ikimok. pedag. ir psich. dėstytojas, ikimok. auklėjimo metodininkas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, auklėtoja metodininkė

ldzilvitis@gmail.com

860792797

11.

Virginija Sarienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyresnioji auklėtoja

ldzilvitis@gmail.com

(846)314758

12.

Virginija Zakalskienė

Aukštasis

universitetinis

Ikimok. pedag. ir psich. dėstytojas, ikimok. auklėjimo metodininkas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, auklėtoja metodininkė

ldzilvitis@gmail.com

(846)314758

13.

Vitalija Mažonienė

Aukštasis universitetinis, magistrantūra 

Ikimok. pedag. ir psich. dėstytojas, ikimok. auklėjimo metodininkas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, auklėtoja metodininė

ldzilvitis@gmail.com

(846)314758

14.

Regina Bernatavičienė

Aukštasis

universitetinis

Vaikystės  pedagogikos bakalauras, auklėtojas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

ldzilvitis@gmail.com

862526184

15.

Indrė Špogienė

Aukštasis

universitetinis

Vaikystės pedagogikos bakalauras, mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyresnioji auklėtoja

ldzilvitis@gmail.com

862526184

864159957

16.

Vilma Barzdevičienė

Aukštasis

universitetinis

Ikimok. pedag. ir psich. dėstytojas, ikimok. auklėjimo metodininkas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyresnioji auklėtoja

ldzilvitis@gmail.com

(846)314758

17.

Jūratė Kondrotienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, auklėtoja metodininkė

ldzilvitis@gmail.com

860792911 

18.

Sonata Kiaulakienė

Aukštasis

universitetinis

Pradinių kl. mokytojas, ikimok. įstaigų pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, auklėtoja metodininkė

ldzilvitis@gmail.com

860064818

19.

Jolita Fetingytė-

Astrauskienė

Aukštasis

universitetinis

Vaikystės pedagogikos bakalauras , auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

ldzilvitis@gmail.com 

860792911

20. Jūratė Archypova Aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

ldzilvitis@gmail.com

(846)314758

 NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybės pavadinimas

Išsilavinimas

Atliekamos funkcijos

Kontaktai

1.

Alevtina Puškorienė

direktoriaus pav.ūkio ir bendriems klausimams

aukštasis

universitetinis

ūkio veikla

ldzilvitis@gmail.com

(846) 314758

2.

Angelina Jaruševičienė

specialistė

aukštesnysis

finansinė veikla

angelinajaruseviciene@gmail.com

(846) 380878

3.

Laima Misevičiūtė

sekretorė

aukštasis

universitetinis

dokumentacija, archyvas

(846) 314758

4.

Birutė Dainauskienė

sandėlininkė

profesinis

prekių užsakymas ir išdavimas, apskaita sandėlyje

(846) 314758

5.

Ingrida Klumbienė

virėja

aukštesnysis

maisto ruošimas

(846) 314758

6.

Stanislava Naumenko

virėja

aukštesnysis

maisto ruošimas

(846) 314758

7.

Gražina Venckuvienė

virėja

aukštesnysis

maisto ruošimas

(846) 314758

8.

Audra Belanienė

valgyklos darbininkė

vidurinis

vaikų maitinimas

(846) 314758

9.

Vida Jakobsons

naktinė auklė,skalbinių prižiūrėtoja

aukštesnysis

vaikų užimtumas iki miego, maitinimas, migdymas

(846) 314758

10.

Jūratė Archipova

naktinė auklė

aukštesnysis

vaikų užimtumas iki miego, maitinimas, migdymas

(846) 314758

11.

Aira Kuršienė

naktinė auklė

aukštesnysis

vaikų užimtumas iki miego, maitinimas, migdymas

(846) 314758

12.

Irena Bogušienė

naktinė auklė

aukštesnysis

vaikų užimtumas iki miego, maitinimas, migdymas

(846) 314758

13.

Danguolė Staponienė

auklėtojos padėjėja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(846) 314758

14.

Bronislava Rimkienė

auklėtojos padėjėja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(846) 314758

15.

Asta Gudaitienė

auklėtojos padėjėja

profesinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(846) 314758

16.

Rasa Jonaitienė

auklėtojos padėjėja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(846) 314758

17.

Vaida Batavičiūtė – Norvilė

auklėtojos padėjėja

pagrindinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(846) 314758

18.

Loreta Kerpytė

auklėtojos padėjėja

pagrindinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(846) 314758

19.

Vilma Intienė

auklėtojos padėjėja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(846) 314758

20.

Evalda Stanevičienė

auklėtojos padėjėja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(846) 314758

21.

Jolanta Vasiljevienė

auklėtojos padėjėja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

(846) 314758

22.

Vida Lubienė

valytoja

vidurinis

švaros ir tvarkos palaikymas bendrose patalpose

(846) 314758

23.

SofijaTeresė Gerulskienė

kiemsargė

profesinis

teritorijos tvarkymas ir priežiūra

(846) 314758

24.

Remigijus Čechanavičius

darbininkas remontininkas

pagrindinis

įvairūs pagalbiniai darbai

(846) 314758

25.

Jonas Milierius

darbininkas remontininkas

pagrindinis

įvairūs pagalbiniai darbai

(846) 314758

26.

Vladimiras Runzia

pastatų ir sistemų prižiūrėtojas remontininkas

aukštesnysis

elektros sistemų priežiūra

(846) 314758