Dienos archyvas: 2023/01/19

Direktorės Loretos Žiliuvienės 2022 metų veiklos ataskaita

Skelbiama ir įstaigos bendruomenei bei įstaigos tarybai  pateikiama svarstyti Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorės Loretos Žiliuvienės 2022 metų veiklos ataskaita.

Per 10 dienų (iki sausio 30 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo interneto svetainėje įstaigos bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo įstaigos tarybai (el. paštu audra.sereikiene@klaipedoszilvitis.lt).

L. Žiliuvienės ataskaita