“Boružėlių”, “Pingviniukų” grupių pramoga “Vabaliukai tarp žolių…”