KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“ SKELBIA ATRANKĄ LOGOPEDO, IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Pareigybė: LOGOPEDAS

Darbo krūvis: 1 etatas                                                                                                                    

Darbo sutarties rūšis: neterminuota (numatoma darbo pradžia 2024-09-01)

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 1,0223–1,4358 (priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo)

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams logopedo pareigoms užimti:

 1. aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) pedagoginis išsilavinimas ir įgyta logopedo kvalifikacija;
 2. gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas, šiuolaikines ugdymo metodikas ir kt.
 3. kiti reikalavimai, nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774.

Pareigybė: IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS

Darbo krūvis: 1 etatas                                                                                                                    

Darbo sutarties rūšis: neterminuota (numatoma darbo pradžia 2024-09-01)

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 1,0223–1,4358 (priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo)

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti:

 1. aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) pedagoginis išsilavinimas ir įgyta ikimokyklinio ugdymo mokytojo  kvalifikacija;
 2. gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas, šiuolaikines ugdymo metodikas ir kt.
 3. kiti reikalavimai, nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo  kopiją;
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 5. Gyvenimo aprašymą;
 6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pretendentams, atitinkantiems kvalifikacinius reikalavimus, elektroniniu paštu/telefonu bus pranešta atrankos pokalbio data, individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Dokumentai priimami: Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ raštinėje, Vyšnių g. 13, Klaipėda, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. arba el. paštu:  info@klaipedoszilvitis.lt   

Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonu +370 46 31 47 58.