Meninio ugdymo projektas su socialiniais partneriais “Sukas draugystės ratelis”