Mityba ir sveikatos priežiūra

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Dėl ikimokyklinės ir bendrojo ugdymo įstaigas lankančių mokinių sveikatos pažymėjimų

Lopšelio – darželio„ Žilvitis “ vaikų ligų, dėl kurių nelankė įstaigos, 2017 – 2018 m. m. duomenų analizė

Klaipėdos miesto l/d "Žilvitis" lankančių vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų 2017m. duomenų analizė. 

 

MITYBA

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" perspektyvinis valgiaraštis ( 4 savaitėms) lopšelio grupėse

parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" perspektyvinis valgiaraštis ( 4 savaitėms) darželio grupėms

parsisiųsti PDF formatu

       

MAITINIMO ORGANIZAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 "DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO " PAKEITIMO 2018 M. BALANDŽIO 10 D. NR. V-394

parsisiųsti PDF formatu