Mityba ir sveikatos priežiūra

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Lopšelio – darželio„ Žilvitis “ vaikų ligų, dėl kurių nelankė įstaigos, 2017 – 2018 m. m. duomenų analizė

Klaipėdos miesto l/d "Žilvitis" lankančių vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų 2017m. duomenų analizė. 

Klaipėdos l/d "Žilvitis" mokinių ligų, dėl kurių nelankė įstaigos, 2016-2017 m.m. duomenų analizė.  

 

MITYBA

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" perspektyvinis valgiaraštis ( 4 savaitėms) lopšelio grupėse

parsisiųsti PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" perspektyvinis valgiaraštis ( 4 savaitėms) darželio grupėms

parsisiųsti PDF formatu

       

MAITINIMO ORGANIZAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 "DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO " PAKEITIMO 2018 M. BALANDŽIO 10 D. NR. V-394

parsisiųsti PDF formatu

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ, VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ IR VAIKŲ POILSIO STOVYKLŲ VALGIARAŠČIŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  2015 m. BIRŽELIO 22 d. Nr. B1-610

parsisiųsti WORD formatu

KVIEČIAME DALYVAUTI BURBULŲ ŠVENTĖJE „PŪSK MUILO BURBULUS, O NE TABAKO DŪMUS“. 

 Kviečiame dalyvauti BURBULŲ ŠVENTĖJE  

 

Print (burbulai)    

 

Kviečiame prisijungti prie NEMOKAMŲ bendruomenių mankštų