Mokslo metų pradžios šventė.

 

Rugsėjo 2-osios rytą lopšelio-darželio "Žilvitis" kieme susirinko gausus būrys vaikučių, mokytojų ir tėvelių. Susirinkusiuosius linksmino ir užduotis jiems pateikė šventinio rytmečio vedančiosios Boružėlė (neformaliojo švietimo mokytoja Gitana Žilienė) ir Svirpliukė (meninio ugdymo mokytoja Dovilė Masiulienė). Sėkmingų mokslo metų visiems linkėjo direktorė Loreta Žiliuvienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Augutė Kaulienė.