Nuostatai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ NUOSTATAI

parsisiųsti WORD formatu

JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE (ATMINTINĖ) 2017 M.

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽILVITIS“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

parsisiųsti WORD formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI        parsisiųsti PDF formatu