Užgavėnės

Vasario 21d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ nuo pat ryto šurmuliavo persirengėliai ir linksmas šurmulys. Vaikai, mokytojos, mokytojų padėjėjos ir kiti darbuotojai pasipuošę susirinko darželio kieme, kur dainavo, šoko ir dūko, siekdami išvaryti žiemą. Vaikai stebėjo Lašininio ir Kanapinio kavą, o po šventės vaišinosi gardžiais blynais.

Pažinimo srities savaitė ,,Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“.

Vasario 13 -17 d. vyko teminė savaitė ,,Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“ ????????❤️. Ją organizavo mokytojos I. Špogienė, S. Kiaulakienė, V.Sarienė, A. Berzupa. Vaikai praplėtė žinias apie Lietuvos sostinę, gimtąjį kraštą, tradicijas, valstybės simbolius ir jų svarbą. Ugdytiniai ugdė patriotinius jausmus per žaidimą, meninę veiklą, saviraišką, kūrybiškumą, estetinį suvokimą. Patyrė daug gražių emocijų.

Šventinis rytmetis „Lietuva mano širdelėje“

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. Viena iš tokių datų yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Tai mūsų stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, neatsiejama nuo pagarbos savo tautos istorijai.

Vasario 15 dieną lopšelyje-darželyje vyko šventinis rytmetis „Lietuva mano širdelėje“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Šventės metu darželio vaikai klausėsi Tautiškos giesmės, kalbėjo apie tautos vienybę, gimtąją kalbą, nuostabią Lietuvos gamtą, dainavo daineles, žaidė žaidimus, džiaugėsi, kaip smagu gyventi laisvoje šalyje – Lietuvoje.

 

Projekto “Futboliukas” paroda

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žilvitis”  jau įsibėgėjo respublikinis projektas „Futboliukas”, kurio tikslas – populiarinti futbolo žaidimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Visą „Žilvičio” bendruomenę džiugina  „Giliukų” ir „Pagrandukų” grupių ugdytinių ir tėvelių kūrybinių darbu paroda.


 

Direktorės Loretos Žiliuvienės 2022 metų veiklos ataskaita

Skelbiama ir įstaigos bendruomenei bei įstaigos tarybai  pateikiama svarstyti Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorės Loretos Žiliuvienės 2022 metų veiklos ataskaita.

Per 10 dienų (iki sausio 30 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo interneto svetainėje įstaigos bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo įstaigos tarybai (el. paštu audra.sereikiene@klaipedoszilvitis.lt).

L. Žiliuvienės ataskaita

 

Sausio 13-osios pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenės nariai sausio 13-ąją dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. ryto uždegėme vienybės ir atminties žvakelę. Pedagogės kartu su vaikais diskutavo apie sausio 13-osios įvykius, laisvės gynėjus.

Atsisveikinimas su eglute

Sausio 6 dieną Klaipėdos lopšelį-darželį „Žilvitis“ aplankė du zuikučiai (ikimokyklinio ugdymo mokytoja I. Špogienė ir V. Mažonienė), kurie vaikams pranešė apie šventinio laikotarpio pabaigą. Zuikiai vaikams perdavė Trijų Karalių linkėjimus ir dovanas, ir pranešė, kad jau metas nupuošti eglutes. Bet dėl to sakė nenusiminti ir kvietė vaikus kartu šokti, dainuoti ir žaisti smagius žaidimus.

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2023–2024 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2023 m.:

1. Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.
2. Vasario 28 d. 10 val. į 2–4, 6–8, 10–12 klases.
3. Kovo 1 d. 10 val. į 1 klases.
4. Kovo 3 d. 10 val. į 5 klases.
Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/).