PARAMA

Klaipėdos lopšelis – darželis “Žilvitis”  yra paramos gavėjas todėl pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali tapti Klaipėdos lopšelio-darželio “Žilvitis” rėmėju.

Paramai skirtas lėšas galima tiesiogiai pervesti į lopšelio-darželio “Žilvitis” paramos sąskaitą.

Paramos gavėjo sąskaita: LT 60 7180 5000 0214 2686 (Šiaulių bankas).

 

Rekvizitai 2% paramai

Paramos gavėjo identifikacinis Nr. (kodas): 190426641

Paramos gavėjo pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis “Žilvitis”

Buveinė: Vyšnių g. 13, Klaipėda.

 

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti darželiui, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:

PIRMAS BŪDAS.  Formos FR0512 galite paprašyti grupės mokytojo  ir ją užpildyti taip:

Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, el.paštą ir telefoną.

Įrašykite pildymo datą, pažymėkite, kad forma yra pirminė, pažymėkite mokestinį laikotarpį ir nurodykite, kiek procentų (2 ar 1) skiriate darželiui. Įrašykite darželio duomenis (žr. aukščiau). Banko duomenų pildyti nereikia.

Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.

 

ANTRAS BŪDAS. Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės (www.vmi.lt) FR0512 ir atsispausdinkite ją.

Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, el. paštą ir telefoną.

Įrašykite pildymo datą, pažymėkite, kad forma yra pirminė, pažymėkite mokestinį laikotarpį ir nurodykite, kiek procentų (2 ar 1) skiriate darželiui. Įrašykite darželio duomenis (žr. aukščiau). Banko duomenų pildyti nereikia.

Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę. Įdėkite į voką.

Voką su užpildytu prašymu galima perduoti grupės mokytojui arba palikti raštinėje, galima pristatyti tiesiogiai į VMI.

 

TREČIAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2 % formą FR0512 internetu: Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, v.1. Visos pildymo instrukcijos išsamiai paaiškintos. Duomenis apie darželį žr. aukščiau.

 

Dėkojame tiems kas 2017- metų 2 % pajamų mokesčio dalį paskyrė Klaipėdos lopšeliui – darželiui „Žilvitis“.

2017 m. gauta ir 2018 m. išleista 2538 Eur . Šios paramos lėšos buvo panaudotos:

2538 Eur – pakeistos durys „Boružėlių“, „Žiogelių“, „Giliukų“, „Kodėlčiukų“, „Pagrandukų“, „Pelėdžiukų“,

„ Zuikučių“ , „Pingviniukų“,  „Ežiukų“ grupėse.

 

Būtume dėkingi, jog ir šiais metais savo 2 % pajamų mokesčio dalį skirtumėte mūsų įstaigai ir taip prisidėtumėte prie įstaigos  sąlygų gerinimo.

Paramos paskirstymą ir tikslingą panaudojimą aptariame su paramos skirstymo komisija ir įstaigos tėvų taryba . Jus ir ateityje informuosime apie priimtus sprendimus.

Nuoširdžiai dėkoju,

 direktorė Loreta Žiliuvienė

ES Parama "Pienas vaikams"

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“ dalyvauja ES paramos "Pienas vaikams" programoje. Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams“ Lietuvoje taikoma nuo 2004 metų. Programa parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, sumažinti disbalansą pieno produktų rinkoje.