PARAMA

Klaipėdos lopšelis – darželis “Žilvitis”  yra paramos gavėjas todėl pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali tapti Klaipėdos lopšelio-darželio “Žilvitis” rėmėju.

Paramai skirtas lėšas galima tiesiogiai pervesti į lopšelio-darželio “Žilvitis” paramos sąskaitą.

Paramos gavėjo sąskaita: LT 60 7180 5000 0214 2686 (Šiaulių bankas).

 

Rekvizitai 2% paramai

Paramos gavėjo identifikacinis Nr. (kodas): 190426641

Paramos gavėjo pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis “Žilvitis”

Buveinė: Vyšnių g. 13, Klaipėda.

Primename, jog nuo 2020 m. sausio 1 d. Prašymus bus galima teikti tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (https://deklaravimas.vmi.lt) savarankiškai arba atvykus į bet kurį VMI aptarnavimo padalinį. Popieriniai Prašymai, atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai, VMI nebebus priimami.

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti darželiui, reikia užpildyti formos FR0512 prašymą. 

Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, el. paštą ir telefoną.

Įrašykite pildymo datą, pažymėkite, kad forma yra pirminė, pažymėkite mokestinį laikotarpį ir nurodykite, kiek procentų (2 ar 1) skiriate darželiui. Įrašykite darželio duomenis (žr. aukščiau). Banko duomenų pildyti nereikia.  

Dėkojame tiems kas 2018- metų 2 % pajamų mokesčio dalį paskyrė Klaipėdos lopšeliui – darželiui „Žilvitis“.

2018 m. gauta ir 2019 m. išleista 2538 Eur . Šios paramos lėšos buvo panaudotos: "Ežiukų" grupės remontui – pakeistos grindys, išdažytos lubos, sienos

 

Būtume dėkingi, jog ir šiais metais savo 2 % pajamų mokesčio dalį skirtumėte mūsų įstaigai ir taip prisidėtumėte prie įstaigos  sąlygų gerinimo.

Paramos paskirstymą ir tikslingą panaudojimą aptariame su paramos skirstymo komisija ir įstaigos tėvų taryba . Jus ir ateityje informuosime apie priimtus sprendimus.

Nuoširdžiai dėkoju,

 direktorė Loreta Žiliuvienė

ES Parama "Pienas vaikams"

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“ dalyvauja ES paramos "Pienas vaikams" programoje. Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams“ Lietuvoje taikoma nuo 2004 metų. Programa parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, sumažinti disbalansą pieno produktų rinkoje.