PARAMA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ INFORMACIJA APIE GAUTĄ PARAMĄ IŠ 2 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO IR IŠLAIDAS 2014 METAIS

parsisiųsti Word formatu 

Dėl 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos suteikimo

Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Žilvitis“

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie jau parėmė Klaipėdos lopšelį-darželį „Žilvitis“ ir maloniai prašome paremti mus ir toliau.

Paramą (vadinamuosius 2%) perveda ne tik įstaigos darbuotojai, jų šeimų artimieji, ugdytinių tėveliai, bet ir būsimų ugdytinių šeimos nariai. 2014 m. lopšeliui- darželiui buvo pervesta 8126,00 Lt. paramos. Jūsų paramos lėšos naudojamos vaikų ugdymo aplinkai gerinti.

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatas yra įtvirtinta nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė – nuo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi iki 2% paremti pasirinktą ūkio subjektą.

Maloniai prašome užpildyti specialią formą FR 0512 versija 02. Užpildytą formą paramos davėjas gali pats pristatyti į VMI arba Klaipėdos lopšelį-darželį „Žilvitis“. Forma turi būti įdėta į voką, vokas užklijuojamas ir paramos davėjas pasirašo užklijavimo vietoje (kad nebūtų galima pažeisti užklijavimo nepažeidus voko). Prašymo formas nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai – juos galima užpildyti ranka. VMI prie FM interneto svetainėje adresu www.vmi.lt   skelbiama Prašymo FR0512 forma, skirta pildyti kompiuteriu.

Tie, kurie privalo pateikti savo metinę pajamų mokesčio deklaraciją, šią formą privalo pateikti kartu su deklaracija.

Brangindami Jūsų laiką, kviečiame kreiptis į grupės auklėtoją ar direktorę, jos užpildys formą, o Jums reikės tik pasirašyti.

Įstaigos rekvizitai:

Įmonės kodas: 190426641

Adresas: Vyšnių g. 13, Klaipėda

 

 

ES Parama "Pienas vaikams"

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“ dalyvauja ES paramos "Pienas vaikams" programoje. Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams“ Lietuvoje taikoma nuo 2004 metų. Programa parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, sumažinti disbalansą pieno produktų rinkoje.

2016 m. spalio mėnesio pieno suvartojimo ataskaita:  Parama – Spalis