Paskatinimai ir apdovanojimai

Paskatinimai, apdovanojimai ir materialinė parama skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Įstaigos Darbo apmokėjimo sistemoje nustatyta tvarka.

Už nepriekaištingą pareigų atlikimą, ypatingai  gerai atliktą darbą, specialių užduočių, reikalaujančių ypatingos skubos ir kokybės atlikimą, atsižvelgiant į kiekvieno darbuotojo asmeninį indėlį, kūrybiškumą darbe, kitus pasiekimus gali būti skiriami paskatinimai:  Įstaigos vadovo žodinė, raštiška padėka, vienkartinė piniginė išmoka (premija). Taip pat gali būti siūloma apdovanoti Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus padėkos raštu, Klaipėdos miesto mero Padėkos raštu, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Padėkos raštu.

Vienkartinė piniginė išmoka (premija) skiriama vadovaujantis Įstaigos darbo apmokėjimo sistema ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatyto darbuotojo atlyginimo. Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių paskirta tarnybinė (drausminė) nuobauda.