PASLAUGOS

Screen Shot 2016-11-07 at 16.00.09

Viešosios paslaugos

Lopšelis-darželis teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas įgyvendinant įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą. 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ prioritetinės veiklos –  sveika ir saugi gyvensena, meninė vaikų saviraiška, etnokultūros vertybių perdavimas ir perėmimas,. Siekiant, praturtinti ugdymo turinį, pagilinti prioritetinių veiklos sričių žinias, patirtį, gebėjimus, įstaigoje organizuojama veikla: kambarėlyje "Edukacinė erdvė" (grūdinimo, plokščiapėdiškumo, laikysenos korekcija, pažinimas ir tyrinėjimas), dailės kambarėlyje, muzikos salėje, sporto salėje .

KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽILVITIS“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FIZINIO UGDYMO PROGRAMA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKOS GYVENSENOS IR SVEIKATOS SAUGOJIMO(SI) PROGRAMA „SVEIKATOS TAKELIU“

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PAŽINIMO IR TYRINĖJIMŲ PROGRAMA

KLAIPĖDOS DARŽELIO „ŽILVITIS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA „SPALVŲ PASAULIS“