Dokumentai

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS“ 2019-2021 METAMS STRATEGINIS PLANAS                                         parsisiųsti WORD formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" 2016-2018 METAMS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS                         parsisiųsti WORD formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2013–2015 M. M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS                              parsisiųsti „Adobe“ .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2018 M. VEIKLOS PLANAS     parsisiųsti WORD formatu

KLAIPĖDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS                                 parsisiųsti WORD formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" DIREKTORĖS JADVYGOS ŠALNIENĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA           parsisiųsti PDF formatu 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" DIREKTORĖS JADVYGOS ŠALNIENĖS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA          parsisiųsti PDF formatu

 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS

HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93                                                      parsisiųsti WORD formatu