Dokumentai

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽILVITIS” MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" 2022 VEIKLOS PLANAS                                                            

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" 2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS

_______________________________________________________________________________________________

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" VEIKLOS ATASKAITOS

2021 metų veiklos ataskaita

2020 metųveiklos ataskaita

2019 metų veiklos ataskaita


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITOS

Direktorės Loretos Žiliuvienės 2021 metų veiklos ataskaita

Direktorės Loretos Žiliuvienės 2020 metų veiklos ataskaita

Direktorės Loretos Žiliuvienės 2019 metų veiklos ataskaita

Direktorės Jadvygos šalnienės 2019 metų veiklos ataskaita