Dokumentai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽILVITIS” MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS                                                                  parsisiųsti PDF formatu 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" 2021-2023 METAMS STRATEGINIS PLANAS                                          parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" 2020-2022 METAMS STRATEGINIS PLANAS                                          parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS“ 2019-2021 METAMS STRATEGINIS PLANAS                                         parsisiųsti WORD formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA                                                           parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" DIREKTORĖS LORETOS ŽILIUVIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA          parsisiųsti čia

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" DIREKTORĖS JADVYGOS ŠALNIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA          parsisiųsti PDF formatu