Dokumentai

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbuotojų etikos kodeksas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbo tvarkos taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio Žilvitis” mokymo nuotoliniu būdu taisyklės


Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" 2024 metų veiklos planas

Visuomenės sveikatos priežiūros 2024 metų veiklos planas 

_________________________________________________________________________________________________         

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" 2024-2026 metų strateginis planas                                         

_________________________________________________________________________________________________

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" VEIKLOS ATASKAITOS

2023 metų veiklos ataskaita

2022 metų veiklos ataskaita

2021 metų veiklos ataskaita

2020 metų veiklos ataskaita

2019 metų veiklos ataskaita


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITOS

Direktorės Loretos Žiliuvienės 2023 metų veiklos ataskaita

Direktorės Loretos Žiliuvienės 2022 metų veiklos ataskaita

Direktorės Loretos Žiliuvienės 2021 metų veiklos ataskaita

Direktorės Loretos Žiliuvienės 2020 metų veiklos ataskaita

Direktorės Loretos Žiliuvienės 2019 metų veiklos ataskaita

Direktorės Jadvygos šalnienės 2019 metų veiklos ataskaita