Posėdžiai ir susitikimai

Direktorės L. Žiliuvienės darbotvarkė:

2021-09-01 10.30 val. – dalyvavimas Rugsėjo 1-osios šventėje

2021-09-07   9.00 val. – dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų diskusijoje.

2021-09-07 15.00 val. – dalyvavimas vadovų pasitarime

2021-09-08 10.00 val. – konkurso direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti vykdymas

2021-09-08 17.00 val. – dalyvavimas „Pagrandukų“ grupės tėvų susirinkime

2021-09-10 13.30 val. – pedagogų susirinkimas

2021-09-22 10.00 val. – ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas