Posėdžiai ir susitikimai

Direktorės L. Žiliuvienės darbotvarkė

Data

(laikas)

Veiklos pavadinimas

2023-03-06

13.00-14.30 val.

Darbo grupės dėl priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos koregavimo susirinkimas

2023-03-07

9.00 val.

Dalyvavimas metodinės pagalbos renginyje ,,Naujasis korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo modelis“

2023-03-13

16.00-17.00 val.

Dalyvavimas on-line renginyje „Kaip pagerinti vaikų darželių atmosferą?“

2023-03-15

10.00 val.

Dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarime

 

2023-03-15

13.00-14.30 val.

Darbo grupės dėl išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo įstaigoje tvarkos parengimo susirinkimas

2023-03-20

13.00 val.

Mokytojų metodinis susirinkimas

2023-03-28

 

Dalyvvaimas „Deep Listening“ mokymuose Vilniuje

________________________________