Posėdžiai ir susitikimai

Direktorės L. Žiliuvienės darbotvarkė:

Data

(laikas)

Veiklos pavadinimas

2022-01-03–2022-01-11

Vadovo ataskaitos rengimas

2022-01-05

13.30 val.

Pedagogų susirinkimas

2022-01-10,13

13.30 val.

Dalyvavimas darbo grupės susirinkime dėl 2022 metų veiklos plano parengimo

2022-01-17

13.30 val.

Mokytojų tarybos posėdis dėl įstaigos 2022 metų veiklos plano projekto pristatymo

2022-01-19

10.00 val.

Dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarime

2022-01-24

14.30 val.

Krizių valdymo komandos narių susirinkimas

2022-01-31

14.30 val.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacinės komisijos posėdis