Posėdžiai ir susitikimai

Direktorės L. Žiliuvienės darbotvarkė:

Data

(laikas)

Veiklos pavadinimas

2022-05-03

13.00 val.

Seminaras „Pozityvios psichologijos metodų taikymas savijautos gerinimui“

2022-05-11

10.00 val.

Dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo vadovų pasitarime

2022-05-11

14.30 val.

Dalyvavimas rizikos vertinimo mokymuose

2022-05-12

10.00 val.

Respublikinė konferencija „Ką gali vadovas" 

2022-05-16

13.30 val.

Įstaigos pedagogų susirinkimas

2022-05-19

10.00 val.

Dalyvavimas ikimokyklinių ugdymo įstaigų renginyje „Klaipėda – mes tavo ateitis“

2022-05-25

9.00 val.

Dalyvavimas paskaitoje „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas. Interesų konfliktai ir jų valdymas“