Posėdžiai ir susitikimai

Direktorės L. Žiliuvienės darbotvarkė

Data

(laikas)

Veiklos pavadinimas

2022-11-03 – 08

Strateginio plano 2023-2025 m. rengimas

2022-11-07

14.00 val.

Dalyvavimas diskusijoje „Kaip efektyviai organizuoti kvalifikacijos tobulinimą įstaigoje“

2022-11-09

13.00 val.

Dalyvavimas seminare „Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, socialinės interakcijos gerinimo būdai ikimokyklinėje įstaigoje“.

2022-11-11

13.00 val.

Metodinė diena „Saugios ir palankios kiekvienam vaikui aplinkos kūrimas“

2022-11-15

13.00 val.

Metodinė diena l/d „Volungėlė“ „Įtraukiojo ugdymo realizavimas ikimokyklinėje įstaigoje“

2022-11-16

10.00 val.

Dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo vadovų pasitarime

2022-11-28

13.30 val.

Įstaigos pedagogų susirinkimas