Posėdžiai ir susitikimai

Direktorės L. Žiliuvienės darbotvarkė

Data

(laikas)

Veiklos pavadinimas

2024-04-03

15.00 val.

Dalyvavimas forume „Mokyklos kultūra – ignoruoti ar kurti“

2024-04-10, 24

13.00 val.

Seminaras „IKT taikymo galimybės ugdant įvairių poreikių vaikus“

2024-04-11

14.00 val.

Mokymai „Streso valdymas mokykloje – kaip išlikti ramiam ir susikaupusiam“

2024-04-12

09.00 val.

Konferencija „Sensorinių įgūdžių poreikis ir galia ugdyme“

2024-04-17

13.00 val.

Dalyvavimas metodinės tarybos posėdyje

2024-04-24

10.00 val.

Dalyvavimas švietimo įstaigų vadovų pasitarime