Posėdžiai ir susitikimai

Artimiausi posėdžiai

 

Direktorė L. Žiliuvienė 2020-07-01 iki 2020-07-29 atostogauja. Direktorės funkcijas atostogų metu vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Kaulienė.