Posėdžiai ir susitikimai

Direktorės L. Žiliuvienės darbotvarkė:

2020-12-07,10 13.00 val. – dalyvavimas nuotoliniame seminare „Vadyba, kurianti pridėtinę vertę“

2020-12-08 10.00 val. – dalyvavimas respublikinėje praktinėje- metodinėje konferencijoje „Patyriminio ugdymo taikymo galimybės ikimokykliniame, priešmokykliniame ir neformaliajame švietime“

2020-12-11 13.00 val. – Krizių valdymo komandos narių susirinkimas

2020-12-15 13.00 val. – dalyvavimas nuotoliniame seminare „Tarpasmeniniai mokytojo gebėjimai lyderystei“

2020-12-16 10.00 val. – ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas (nuotoliniu būdu)

2020-12-18 13.00 val. – mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacinės komisijos posėdis

2020-12-28 13.30 val. – pedagogų tarybos posėdis