Priešmokyklinės “Pagrandukų” grupės atsisveikinimas su darželiu.