Priešmokyklinės “Žiogelių” grupės atsisveikinimo su darželiu koncertas