Darbuotojai

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI 

Augutė Kaulienė

Darbo laikas:

 I, II, III, IV – 8.00 – 16.45

V – 8.00 – 15.30

Pietų pertrauka 12.00 – 12. 30

el.paštas ldzilvitis@gmail.com

Pedagoginis darbo stažas – 22 metai

Vadybinis darbo stažas – 23 metų

Lopšelyje-darželyje "Žilvitis" vadybinis darbo stažas – 23 metų

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 

Alevtina Puškorienė

Darbo laikas:

 I, II, III, IV – 7.30 – 16. 15

V – 7.30. - 15.00

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

el. paštas ldzilvitis@gmail.com 


Specialistė-

Angelina Jaruševičienė

Darbo laikas:

 I, II, III, IV - 8.00 – 16. 45

V – 8.00 – 15.30

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

el.paštas angelinajaruseviciene@gmail.com 


PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Pareigos

Darbuotojų

skaičius

1 Direktorius 1
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1
3 Logopedas 1
4 Meninio ugdymo mokytojas 1
5 Neformaliojo ugdymo pedagogas 3
6 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 3
7 ikimokyklinio ugdymo mokytojas 14

 

 

 NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 

Eil.

Nr.

Pareigos

Darbuotojų

skaičius

1 Direktoriaus pavaduotojas 1
2 Specialistas 1
3 Raštinės administratorius 1
4 Sandėlininkas 1
5 Virėjas 3
6 Virtuvės darbininkas  2
7 Skalbinių prižiūrėtojas  1
8 Naktinė auklė 2
9 Auklėtojo padėjėjas 10
10 Valytojas 1
11 Kiemsargis 2
12 Darbininkas remontininkas 2
13 Elektrikas  1