Darbuotojai

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI 

Jolita Fetingytė-Astrauskienė

Darbo laikas:

I, III, IV 7.30 –16.15
II           9.15–18.00
V           7.30 –15.00
Pietų pertrauka 12.00 –12.30

el.paštas jolita.fetingyte-astrauskiene@klaipedoszilvitis.lt

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 

Alevtina Puškorienė

Darbo laikas:

I, II, III, IV   7.30 –16.15
V               10.30–18.00
Pietų pertrauka 12.00 –12.30

el. paštas alevtina.puskoriene@klaipedoszilvitis.lt

 

SPECIALISTĖ

Angelina Jaruševičienė

Darbo laikas:

I, II, III   7.30 –16.15
IV         9.15–18.00
V          7.30 –15.00
Pietų pertrauka 12.00 –12.30

el.paštas angelina.jaruseviciene@klaipedoszilvitis.lt

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ 

Marina Prokofjeva

Darbo laikas:

I    8.00-18.00
II   8.00-17.50
III  8.00-17.30
Pietų pertrauka 12.00-12.30
IV  10.00-17.40
8.00-12.00

 

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefono Nr.

El. paštas

1

Loreta Žiliuvienė

Direktorė

pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

loreta.ziliuviene@klaipedoszilvitis.lt

2

Jolita Fetingytė-Astrauskienė

Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui

pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

jolita.fetingyte.astrauskiene@klaipedoszilvitis.lt

3

Regina Bernatavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

4

Elena Noreikaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

5

Sonata Kiaulakienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

6

Indrė Špogienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 pareigybės aprašymas

Neformalaus švietimo mokytoja

pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

7

Virginija Sarienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 pareigybės aprašymas

   (8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

8

Vilma Barzdevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 pareigybės aprašymas

   (8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

9

Vitalija Mažonienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 pareigybės aprašymas

   (8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

10

Jūratė Ragauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

11

Audra Šereikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 pareigybės aprašymas

   (8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

12

Rima Urbelienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 pareigybės aprašymas

   (8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

13

Jūratė Kondrotienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 pareigybės aprašymas

Neformalaus švietimo mokytoja

pareigybės aprašymas

   (8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

14

Daiva Vaišvilienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

15

Diana Budrytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

16

Liucija Kinderienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

17

Audronė Teresienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

18

Jūratė Archipova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

19

Dalia Skirmantė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

20

Jolanta Endriuškienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

21

Gitana Žilienė

Neformalaus švietimo mokytoja

pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

22

Alma Berzupa

Logopedė

pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

23

Dovilė Masiulienė

Meninio ugdymo mokytoja

pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

 

 NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefono Nr.

El. paštas

1

Alevtina Puškorienė

Direktoriaus pavaduotoja

pareigybės aprašymas

(8 46) 31 47 58

alevtina.puskoriene@klaipedoszilvitis.lt

2

Angelina Jaruševičienė

Specialistė

(8 46) 31 47 58

angelina.jaruseviciene@klaipedoszilvitis.lt

3

Laima Misevičiūtė

Raštinės administratorė

(8 46) 31 47 58

laima.miseviciute@klaipedoszilvitis.lt

4

Vilma Intienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

5

Rasa Paulauskienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

6

Audronė Bušeckienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

7

Danguolė Staponienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

8

Alma Norkienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

9

Bronislava Rimkienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 58

 info@klaipedoszilvitis.lt

10

Asta Gudaitienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

11

Vida Lubienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

12

Irena Bogušienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

13

Birutė Valskienė

Auklėtojo padėjėja

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

 

 

 

 

 

14

Vida Jakobsons

Skalbinių prižiūrėtoja

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

15

Birutė Dainauskienė

Sandėlininkė

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

16

Alina Klapatauskienė

Virėja

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

17

Gražina Venckuvienė

Virėja

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

18

Ingrida Klumbienė

Virėja

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

19

Rasa Jonaitienė

Valytoja

Virtuvės darbininkė

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

20

Lorena Antonovienė virtuvės darbininkė  (8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

21

Remigijus Čechanavičius

Darbininkas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

22

Vladimiras Runzia

Elektrikas

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

23

Rimantas Lenkauskas

Kiemsargis

(8 46) 31 47 58

info@klaipedoszilvitis.lt

auklėtojo padejejo pareigybės aprašymas

sandėlininko pareigybės aprašymas

virėjo pareigybės aprašymas

valgyklos darbininko pareigybės aprašymas

valytojo pareigybės aprašymas

darbininko pareigybės aprašymas

elektriko pareigybės aprašymas

kiemsargio pareigybės aprašymas