Darbuotojai

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI 

Pristatymas1

Augutė Kaulienė

Darbo laikas:

 I, II, III, IV – 8.00 – 16.45

V – 8.00 – 15.30

Pietų pertrauka 12.00 – 12. 30

el.paštas ldzilvitis@gmail.com

Pedagoginis darbo stažas – 22 metai

Vadybinis darbo stažas – 22 metų

Lopšelyje-darželyje "Žilvitis" vadybinis darbo stažas – 22 metų

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO IR BENDRIESIEMS KLAUSIMAMS

ale

Alevtina Puškorienė

Darbo laikas:

 I, II, III, IV – 7.30 – 16. 15

V – 7.30.00 – 15.00

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

el. paštas ldzilvitis@gmail.com 


Specialistė-

Angelina Jaruševičienė

Darbo laikas:

 I, II, III, IV - 8.00 – 16. 45

V – 15.30

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

el.paštas angelinajaruseviciene@gmail.com 


PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Pareigos

Darbuotojų

skaičius

1 Logopedas 1
2 Meninio ugdymo mokytojas 1
3 Neformaliojo ugdymo pedagogas 3
4 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2
5 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 14

 

 

 NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 

Eil.

Nr.

Pareigos

Darbuotojų

skaičius

1 Raštinės administratorius 1
2 Sandėlininkas 1
3 Virėjas 3
4 Valgyklos darbininkas 1
5 Skalbinių prižiūrėtojas 1
6 Naktinė auklė 4
7 Auklėtojų padėjėja 9
8 Valytojas 1
9 Kiemsargis 1
10 Darbininkas remontininkas 2
11 Pastatų ir sistemų prižiūrėtojas, remontininkas 1