Komisijos, tarybos

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" TARYBA

Audra Šereikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja - pirmininkė,

Audronė Teresienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė.

Nariai:

 • Rima Urbelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Asta Gudaitienė, auklėtojo padėjėja,
 • Danguolė Staponienė, auklėtojo padėjėja,
 • Ingrida Klumbienė, virėja,
 • Eglė Valaitienė, tėvų atstovė,
 • Viktorija Austė, tėvų atstovė,
 • Pranas Balsys, tėvų atstovas.

 

DARBO TARYBA

Sonata Kiaulakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja- pirmininkė

Audronė Teresienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė

Nariai:

 • Vida Lubienė, auklėtojos padėjėja.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Loreta Žiliuvienė, direktorė – komisijos pirmininkė,

Gitana Žilienė, neformaliojo švietimo  mokytoja metodininkė – sekretorė.

Komisijos nariai:

 • Ramunė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė,
 • Jūratė Kondrotienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Rima Urbelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Jolita Fetingytė-Astrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės vadovė

Nariai:

 • Diana Budrytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Regina Bernatavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Julija Valinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja. 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Jolita Fetingytė-Astrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė,

Alma Berzupa, logopedė – komisijos pirmininko pavaduotoja.

Nariai:

 • Audronė Teresienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Gitana Žilienė, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Marina Prokofjeva, visuomenės sveikatos specialistė,
 • Eglė Valaitienė, tėvų atstovė.

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

 • Loreta Žiliuvienė, direktorė – komandos vadovė,

Nariai:

 • Jolita Fetingytė-Astrauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Alma Berzupa, logopedė,
 • Alevtina Puškorienė, direktoriaus pavaduotoja,
 • Marina Prokofjeva, visuomenės sveikatos specialistė.

 

INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

 • Loreta Žiliuvienė, direktorė – darbo grupės pirmininkė,
 • Jolita Fetingytė-Astrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės narė, moderatorė,
 • Laima Misevičiūtė, raštinės administratorė – darbo grupės narė.