Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOS TARYBA

 • Audra Šereikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Audronė Teresienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Rima Urbelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Birutė Valskienė, auklėtojo padėjėja
 • Irena Bogušienė, auklėtojo padėjėja
 • Vida Jakobsons, patalynės prižiūrėtoja
 • Gintarė Girdenė, tėvų atstovė
 • Monika Skėrienė, tėvų atstovė
 • Valda Plisienė, tėvų atstovė

TĖVŲ TARYBA

     Valda Plisienė, tėvų tarybos pirmininkė
     Ksenija Greta Piveikaitė, tėvų tarybos pirmininko pavaduotoja
     Nariai:
 • Gintarė Girdenė
 • Alina Kasparavičienė
 • Monika Kikilienė
 • Viktorija Laurinavičienė
 • Almantė Puodžiukynaitė
 • Monika Skėrienė
 • Viktorija Šikšnienė
 • Mindaugas Želvys

DARBO TARYBA

     Sonata Kiaulakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,– pirmininkė
     Audronė Teresienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, – sekretorė
     Nariai:

 • Vida Lubienė, auklėtojo padėjėja.

GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

     Gitana Žilienė, neformaliojo ugdymo mokytoja, – pirmininkė

     Nariai:

 • Liucija Kinderienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Vilma Barzdevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Vilma Intienė, auklėtojo padėjėja 
 • Laima Misevičiūtė, raštinės administratorė

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

      Loreta Žiliuvienė, direktorė, – komisijos pirmininkė,
      Rima Urbelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, – sekretorė.

 

Komisijos nariai:

 • Ramunė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė,
 • Vilma Barzdevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Diana Budrytė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

     Jolita Fetingytė-Astrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, – darbo grupės vadovė

     Nariai:

 • Diana Budrytė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Regina Bernatavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Elena Noreikaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja. 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

     Jolita Fetingytė-Astrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, – komisijos pirmininkė,

Nariai:

 • Audronė Teresienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Gitana Žilienė, neformaliojo ugdymo mokytoja,

      Kviečiami dalyvauti Vaiko gerovės komisijos veikloje:

 • Marina Prokofjeva, visuomenės sveikatos specialistė,
 • Simona Griščenkovienė, tėvų atstovė.

 

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS KONTAKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefono nr.,  el. paštas

1

Mokyklos komandos vadovas

Loreta Žiliuvienė

+370 46 31 47 58

loreta.ziliuviene@klaipedoszilvitis.lt

2

Psichologinės pagalbos

organizavimas ir teikimas

 

 

3

Komunikacija su žiniasklaida, mokyklos bendruomene

Jolita Fetingytė-Astrauskienė

+370 46 38 08 78

jolita.fetingyte-astrauskiene@klaipedoszilvitis.lt

4

Pirmosios medicininės pagalbos

organizavimas

Marina Prokofjeva

+370 690 37400

zilvitis@sveikatosbiuras.lt

5

Asmuo, atsakingas už saugumą

 

Alevtina Puškorienė

+370 46 31 47 58

alevtina.puskoriene@klaipedoszilvitis.lt

Mokyklos komandos vadovą, esant reikalui, pavaduoja:

Jolita Fetingytė-Astrauskienė

+370 46 38 08 78

jolita.fetingyte-astrauskiene@klaipedoszilvitis.lt

 

INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

 • Loreta Žiliuvienė, direktorė – darbo grupės pirmininkė,
 • Jolita Fetingytė-Astrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės narė, moderatorė,
 • Laima Misevičiūtė, raštinės administratorė – darbo grupės narė.