Komisijos, tarybos

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" TARYBOS SUDĖTIS:

Audra Šereikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja - pirmininkė,

Audronė Teresienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė

Nariai:

 • Virginija Zakalskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Asta Gudaitienė, auklėtojo padėjėja,
 • Danguolė Staponienė, auklėtojo padėjėja,
 • Eglė Valaitienė, tėvų atstovė.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" DARBO TARYBOS SUDĖTIS:

Daiva Vaišvilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja- pirmininkė,

Gitana Žilienė, neformaliojo švietimo mokytoja – sekretorė

Nariai:

 • Jūratė Kondrotienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Liucija Kinderienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO "ŽILVITIS" MOKYTOJŲ IR PAGALBOS

MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

Komisijos pirmininkė -Loreta Žiliuvienė, direktorė

Komisijos nariai:

 • Gitana Žilienė, neformaliojo švietimo  mokytoja,
 • Ramunė Zavtrikovienė,Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,steigėjo deleguota atstovė,
 • Rima Urbelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė,
 • Audronė Teresienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO (VAK) DARBO GRUPĖ

Darbo grupės vadovas – Diana Budrytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Darbo grupė nariai:

 • Augutė Kaulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Gitana Žilienė, neformaliojo švietimo ugdymo mokytoja,
 • Jolita Zabitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Liucija Kinderienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Dovilė Masiulienė, meninio ugdymo mokytoja.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

 • Loreta Žiliuvienė, direktorė – darbo grupės pirmininkė,
 • Augutė Kaulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės narė, moderatorė,
 • Laima Misevičiūtė, sekretorė – darbo grupės narė.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • Augutė Kaulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė;
 • Alma Berzupa, logopedė – komisijos pirmininko pavaduotoja;
 • Audronė Teresienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – komisijos narė;
 • Gitana Žilienė, neformaliojo ugdymo mokytoja – komisijos narė;
 • Marina Prokofjeva, visuomenės sveikatos specialistė- komisijos narė;
 • Eglė Valaitienė, tėvų atstovė – komisijos narė.