Komisijos, tarybos

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" TARYBOS SUDĖTIS:

Audra Šereikienė, auklėtoja- pirmininkė,

Audronė Teresienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – pirmininko pavaduotoja,

Miglė Mikalauskaitė, bendrosios praktikos slaugytoja – sekretorė

Nariai:

 • Virginija Zakalskienė, auklėtoja,
 • Asta Gudaitienė, auklėtojo padėjėja,
 • Danguolė Staponienė, auklėtojo padėjėja,
 • Gediminas Gocentas, tėvų atstovas,
 • Marius Sanda, tėvų atstovas.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" DARBO TARYBOS SUDĖTIS:

Daiva Vaišvilienė, auklėtoja – pirmininkė,

Gitana Žilienė, neformaliojo ugdymo pedagogė – sekretorė,

Jūratė Kondrotienė, auklėtoja – narė.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO "ŽILVITIS" MOKYTOJŲ IR PAGALBOS

MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

Komisijos pirmininkė – Jadvyga Šalnienė, direktorė,

Komisijos nariai:

 • Gitana Žilienė, neformaliojo švietimo ugdymo pedagogė,
 • Ramunė Zavtrikovienė,Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,steigėjo deleguota atstovė,
 • Rima Urbelienė, auklėtoja metodininkė,
 • Audronė Teresienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO (VAK) DARBO GRUPĖ

Darbo grupės vadovas – Diana Budrytė, auklėtoja,

Darbo grupė nariai:

 • Augutė Kaulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Gitana Žilienė, neformaliojo švietimo ugdymo pedagogė,
 • Jolita Zabitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Liucija Kinderienė, auklėtoja,
 • Dovilė Masiulienė, meninio ugdymo mokytoja.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

 • Jadvyga Šalnienė, direktorė – darbo grupės pirmininkė,
 • Augutė Kaulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės narė, moderatorė,
 • Laima Misevičiūtė, sekretorė – darbo grupės narė.