Sveikos gyvensenos ugdymo projektų pristatymas

Kiekviena lopšelio-darželio „Žilvitis“ grupė, nuo lopšelio amžiaus iki priešmokyklinio amžiaus vaikų, vykdo sveikos gyvensenos ugdymo projektus, kuriais analizuoja grupės pasirinktas temas.

Sveikos gyvensenos projektai