Šventinis rytmetis „Lietuva mano širdelėje“

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. Viena iš tokių datų yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Tai mūsų stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, neatsiejama nuo pagarbos savo tautos istorijai.

Vasario 15 dieną lopšelyje-darželyje vyko šventinis rytmetis „Lietuva mano širdelėje“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Šventės metu darželio vaikai klausėsi Tautiškos giesmės, kalbėjo apie tautos vienybę, gimtąją kalbą, nuostabią Lietuvos gamtą, dainavo daineles, žaidė žaidimus, džiaugėsi, kaip smagu gyventi laisvoje šalyje – Lietuvoje.