Ugdymo organizavimas

Grupių darbo laikas:

  I-V  nuo 7.30 val iki 18.00 val .

VAIKO DIENOS REŽIMAS LOPŠELIO GRUPĖJE
  7.30–8.00 Vaikų priėmimas 
  8.00–8.15 Savarankiška kūrybinė veikla
  8.15–8.25 Ryto mankšta  
  8.25–9.00 Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai
  9.00–9.50 Integruota ugdančioji veikla grupėje
  9.50–10.25 Individuali vaikų veikla
10.25–11.40 Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, stebėjimai, žaidimai
11.40–12.30 Sugrįžimas iš lauko, pasiruošimas pietums, pietūs 
12.30–14.55 Pasiruošimas miegui, miegas 
14.55–15.30 Laipsniškas kėlimasis, savarankiška vaikų veikla, pasiruošimas vakarienei, vakarienė
15.30–16.00 Savarankiška vaikų veikla, žaidimai
16.00–17.00 Veikla lauke, žaidimai
17.00–18.00 Vaikų atsiėmimas
 
VAIKO DIENOS REŽIMAS DARŽELIO GRUPĖJE
7.30–8.00 Vaikų priėmimas 
8.00–8.15 Savarankiška kūrybinė veikla
8.15–8.30 Ryto mankšta  
8.30–9.00 Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai
9.00–10.30 Veikla grupėje: Ryto ratas, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta individuali ar grupelių ugdomoji veikla   
10.30–11.50 Pasivaikščiojimas lauke, gamtos reiškinių stebėjimas, žaidimai 
11.50–12.45 Sugrįžimas iš lauko, pasiruošimas pietums, pietūs 
12.45–15.00 Pasiruošimas poilsiui, pietų poilsis
15.00 –15.20 Laipsniškas kėlimasis, savarankiška kūrybinė vaikų veikla  
15.20–16.00 Pasiruošimas vakarienei, vakarienė
16.00 –17.00 Veikla lauke, žaidimai
17.00 –18.00 Vaikų atsiėmimas
 
VAIKO DIENOS REŽIMAS PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖJE
7.30–8.00 Vaikų priėmimas 
8.00–8.30 Savarankiška kūrybinė veikla
8.30–8.50 Ryto mankšta  
8.50–9.15 Pusryčiai
9.15–10.45 Veikla grupėje: Ryto ratas, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta individuali ar grupelių ugdomoji veikla   
10.45–12.00 Veikla lauke: pasivaikščiojimas, vaikų žaidimai, gamtos reiškinių   stebėjimas, išvykos ir kt.
12.00–13.00 Sugrįžimas iš lauko, pasiruošimas pietums, pietūs 
13.00–14.40 Pasiruošimas miegui, miegas arba ramus poilsis
14.40–15.30 Kėlimasis, savarankiška kūrybinė vaikų veikla  
15.30–16.00 Pasiruošimas vakarienei, vakarienė
16.00–16.15 Popietės ratas – dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, planas rytdienai
16.15–17.00 Veikla lauke, žaidimai
17.00–18.00 Vaikų atsiėmimas

Ugdytiniai

Lopšelį-darželį ,,Žilvitis" lanko 185  vaikai.

Veikia 10  grupių: vaikai nuo 2 iki 3 metų – 2 grupės, nuo 3 iki 5 metų – 6 grupės, priešmokyklinis ugdymas – 2 grupės

Mokslo metai pradedami 2023 m. rugsėjo 1 d. ir baigiami 2024 m. gegužės 31 d.