Ugdymo organizavimas

Grupių darbo laikas:

10,5 valandų modelio grupės  I-V  nuo 7.30 val iki 18.00 val .

24 valandų modelio  grupė (24 valandų) "Ežiukų"  I- V nuo 7.00 val. iki 19.00 val.

Vaiko dienos ritmas ikimokyklinio amžiaus grupėje:

 • Vaikų priėmimas, pokalbiai – 7:30 – 8:15 
 • Ryto mankšta  salėje 8.15 - 8.30
 • Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai – 8:30 – 9:00
 • Veikla grupėje: Ryto ratas, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta individuali ar  grupelių                                         ugdomoji veikla – 9:00 – 10:30
 • Muzikos ir kūno kultūros valandėlės – pagal  tvarkaraštį
 • Pasivaikščiojimas lauke, gamtos reiškinių stebėjimas, žaidimai - 10:30 – 11:50 
 • Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs - 11:50 – 12:30 
 • Pietų poilsis – 12:30 – 15:00 
 • Laipsniškas kėlimasis, savarankiška kūrybinė vaikų veikla- 15:00 – 15:20 
 • Popietės ratas – dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, planai rytdienai – 15:20- 16:10
 • Pasiruošimas vakarienei, vakarienė -16:10 -16:30 
 • Vaikų veikla grupėje, lauke – pasivaikščiojimas, žaidimai, vaikų ėjimas namo – 16:30-18:00 

24 valandų modelio grupėje (ikimokyklinio amžiaus grupėje):

 • Žaidimai grupėje arba lauke- 17:30- 18:30 
 • Pasiruošimas naktipiečiams, naktipiečiai – 18:30-19:00 
 • Pasiruošimas miegui, higienos procedūros- 19:00 – 20.00 
 • Nakties miegas- 20:00 – 7:00 

Vaiko dienos ritmas ankstyvojo amžiaus grupėje:

 • Vaikų priėmimas, žaidimai 7.30 – 8.15
 • Ryto mankšta  8.15 – 8.25
 • Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai, ruoša   8.25 – 9.00
 • Integruota ugdančioji veikla grupėje  9.00 – 9.50
 • Individuali vaikų veikla 9.50 – 10.30
 • Muzikos ir kūno kultūros valandėlės – pagal  tvarkaraštį
 • Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, stebėjimai, žaidimai 10.30 – 11.50
 • Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs 11.50 – 12.30
 • Pasiruošimas miegui, miegas 12.30 - 15.00
 • Laipsniškas kėlimasis, savarankiška vaikų veikla 15.10 – 15.30
 • Pasiruošimas vakarienei, vakarienė 15.30 – 16.00
 • Pasivaikščiojimas lauke, žaidimai, ėjimas namo 16.00 – 18.00

 

Vaiko dienos ritmas priešmokyklinio amžiaus grupėje:

 • Rinkimasis į grupę, pokalbiai 7.30 – 8.30
 • Ryto mankšta  salėje 8.30 – 8.45
 • Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 8.45 – 9.10
 • Veikla grupėje: Ryto ratas, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta individuali ar                                                         grupelių ugdomoji veikla   9.10 - 10.30
 • Muzikos ir kūno kultūros valandėlės pagal tvarkaraštį 
 • Veikla lauke:pasivaikščiojimas, vaikų žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas, išvykos ir kt. 10.30 – 12.30
 • Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs12.30 – 13.00
 • Pasiruošimas miegui, miegas arba tik poilsis 13.00 – 15.00
 • Kėlimasis, savarankiška kūrybinė vaikų veikla  15.00 – 15.30
 • Popietės ratas – dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, planai rytdienai 15.30 – 16.00
 • Pasiruošimas vakarienei, vakarienė 16.00- 16.30
 • Veikla lauke, žaidimai, skirstymasis į namus16.30 - 18.00

Muzikinių užsiėmimų tvarkaraštis, neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programų (dailės, pažinimo ir tyrinėjimo,fizinio ugdymo ir sveikos gyvensenos) tvarkaraščiai parsisiųsti PDF formatu

Ugdytiniai

Lopšelį-darželį ,,Žilvitis" lanko 189  vaikai. Veikia 10  grupių: 2 grupės vaikams nuo 2 iki 3 metų , 6 grupės vaikams nuo 3 iki 5 (6) metų ( iš jų 1 grupė savaitinė). Priešmokyklinis ugdymas teikiamas  2 grupėse.

Mokslo metai pradedami 2020 m. rugsėjo 1 d. ir baigiami 2021 m. gegužės 31 d.