Vykdomos programos

Ikimokyklinis ugdymas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" ikimokyklinio ugdymo programa

Socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa KIMOCHI 3-6 m. vaikams

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Tarptautinė programa "Zipio draugai"

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" sveikatos stiprinimo programa "Sveikatos takeliu" 2021-2025 m.

Neformalusis ugdymas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" neformaliojo vaikų švietimo dailės ugdymo programa

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo programa 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo programa

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" neformaliojo vaikų švietimo pažinimo ir tyrinėjimų programa

 

Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas