Vykdomos programos

 

ĮSTAIGOJE ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS:

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA  parsisiųsti PDF formatu

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA         parsisiųsti PDF formatu      

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA "SVEIKATOS TAKELIU" 2021-2025 M.   parsisiųsti PDF formatu

KPAIPĖDOS LPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UGDYMO PROGRAMOS:

DAILĖS UGDYMO PROGRAMA "SPALVŲ PASAULIS"  parsisiųsti WORD formatu

SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA    parsisiųsti WORD formatu 

FIZINIO UGDYMO PROGRAMA  parsisiųsti WORD formatu  

PAŽINIMO IR TYRINĖJOMO PROGRAMA parsisiųsti WORD formatu

PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE – "PAGRNANDUKAI", "ŽIOGELIAI" ĮGYVENDINAMA

TARPTAUTINĖ PROGRAMA "ZIPIO DRAUGAI". PROGRAMOS APRAŠYMAS parsisiųsti PDF formatu

IKIMOKYKLINĖJE "GILIUKŲ" GRUPĖJE SOCIALINIŲ-EMOCINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA 3-6 METŲ VAIKAMS

"KIMOCHI" parsisiųsti WORD formatu