Vykdomos programos

 

Įstaigoje įgyvendinamos programos:

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" ikimokyklinio ugdymo programa  parsisiųsti PDF formatu

 

Priešmokyklinio ugdymo programa          parsisiųsti PDF formatu      

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo

dailės ugdymo programa "Spalvų pasaulis"  parsisiųsti WORD formatu

 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" neformaliojo vaikų švietimo

sveikos gyvensenos ugdymo programa     parsisiųsti WORD formatu

 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" neformaliojo vaikų švietimo 

fizinio ugdymo programa  parsisiųsti WORD formatu

 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" neformaliojo vaikų švietimo  

pažinimo ir tyrinėjimų programa parsisiųsti WORD formatu

 

Priešmokyklinėje grupėje "Pagrandukai" įgyvendinama Tarptautinė programa

"Zipio draugai". Programos aprašymas parsisiųsti PDF formatu