Vykdomos programos

 

Įstaigoje įgyvendinamos programos:

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" ikimokyklinio ugdymo programa  parsisiųsti PDF formatu

 

Priešmokyklinio ugdymo programa          parsisiųsti PDF formatu      

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo dailės ugdymo programa "Spalvų pasaulis"

parsisiųsti WORD formatu

 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa              

parsisiųsti WORD formatu

 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" neformaliojo vaikų švietimo  fizinio ugdymo programa

parsisiųsti WORD formatu

Priešmokyklinėje grupėje "Pagrandukai" įgyvendinama Tarptautinė programa "Zipio draugai". Programos aprašymas

parsisiųsti PDF formatu