Vykdomos programos

 

ĮSTAIGOJE ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS:

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA  parsisiųsti PDF formatu

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA         parsisiųsti PDF formatu      

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA "SVEIKATOS TAKELIU" 2021-2025 M.   parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UGDYMO PROGRAMOS:

DAILĖS UGDYMO PROGRAMA "SPALVŲ PASAULIS"  parsisiųsti WORD formatu

SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA    parsisiųsti WORD formatu 

FIZINIO UGDYMO PROGRAMA  parsisiųsti WORD formatu  

PAŽINIMO IR TYRINĖJIMO PROGRAMA parsisiųsti WORD formatu

PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE  "PAGRANDUKAI", "ŽIOGELIAI" ĮGYVENDINAMA TARPTAUTINĖ PROGRAMA "ZIPIO DRAUGAI". PROGRAMOS APRAŠYMAS parsisiųsti PDF formatu

IKIMOKYKLINĖJE "GILIUKŲ" GRUPĖJE SOCIALINIŲ-EMOCINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA 3-6 METŲ VAIKAMS "KIMOCHI" parsisiųsti WORD formatu