Vykdomos programos

ĮSTAIGOJE ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" ikimokyklinio ugdymo programa

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" sveikatos stiprinimo programa "Sveikatos takeliu" 2021-2025 m.

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" neformaliojo vaikų švietimo dailės ugdymo programa

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo programa 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo programa

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" neformaliojo vaikų švietimo pažinimo ir tyrinėjimų programa

 

Priešmokyklinio amžiaus grupėse "Pagrandukai" ir "Žiogeliai" įgyvendinama tarptautinė programa "Zipio draugai"

 programos aprašymas

Ikimokyklinėje grupėje "Giliukai" įgyvendinama socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa 3-6 metų vaikams "KIMOCHI"

programos aprašymas