Smurto ir patyčių prevencija

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“  PATYČIŲ PREVENCIJOS,  INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS  TVARKOS APRAŠAS   parsisiųsti WORD formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ REAGAVIMO Į PATYČIAS IR PAGALBOS JOMS ĮVYKUS PLANAS 

                                                                                                                                             parsisiųsti WORD formatu

2018 M. KOVO 19-23 D. VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ "PATYČIOMS NE ! "

parsisiųsti WORD formatu

„Vaikų linijos“ inicijuota akcija Veiksmo savaitė be patyčių 

„KARTU MES GALIME SUSTABDYTI PATYČIAS“,   organizuota 2019 m. kovo 18 – 22 d.d. parsisiųsti čia