Smurto ir patyčių prevencija

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“  PATYČIŲ PREVENCIJOS,  INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS  TVARKOS APRAŠAS   parsisiųsti WORD formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ REAGAVIMO Į PATYČIAS IR PAGALBOS JOMS ĮVYKUS PLANAS 

                                                                                                                                             parsisiųsti WORD formatu

2018 M. KOVO 19-23 D. VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ "PATYČIOMS NE ! "

parsisiųsti WORD formatu