Smurto ir patyčių prevencija

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“  PATYČIŲ PREVENCIJOS,  INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS  TVARKOS APRAŠAS   parsisiųsti WORD formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ REAGAVIMO Į PATYČIAS IR PAGALBOS JOMS ĮVYKUS PLANAS 

                                                                                                                                             parsisiųsti WORD formatu

VAIKŲ LINIJOS“ INICIJUOTA AKCIJA „VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ“ TEMINĖ SAVAITĖ „GYVENKIME BE PATYČIŲ“, organizuota 2020 m.gegužės 18-22 d.