Bendros žinios apie įstaigą

Klaipėdos lopšelis-darželis "Žilvitis"

Adresas: Vyšnių g. 13, Klaipėda, LT-91264

Tel.+370 46 31 47 58

El.p.  info@klaipedoszilvitis.lt 

Tipas: ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga

Steigėjas: Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kodas 188691433, Liepų g.11, Klaipėda, LT-91502

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 190426641

Mokymo kalba -  lietuvių 

Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10

Kitos veiklos rūšys: priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20

 

Įstaigoje veikia 10 grupių, vaikų amžius nuo 2 iki 7 metų

Grupių veiklos laikas yra 10,5 val. per dieną, nuo  7.30 iki 18.00 val.

             Zilvitis         himno nuotraka 600x1200mm   

 

Vizija  – saugi, inovatyvi, bendradarbiaujanti, orientuota į vaiką ir šeimą ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

Misija – ugdyti kūrybingą, atsakingą, sveiką vaiką, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius ir telkti bendruomenę vaiko gerovės užtikrinimui.

Vertybės – bendradarbiavimas, atsakomybė, tobulėjimas, tolerancija.