Bendros žinios apie įstaigą

 

 

Lopšelio – darželio veiklos trukmė:

Grupių veiklos laikas yra 10,5 val. per dieną, nuo  7.30 iki 18.00 val.

             Zilvitis         himno nuotraka 600x1200mm   

 

Vizija  – saugi, inovatyvi, bendradarbiaujanti, orientuota į vaiką ir šeimą ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

Misija – ugdyti kūrybingą, atsakingą, sveiką vaiką, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius ir telkti bendruomenę vaiko gerovės užtikrinimui.

Vertybės – bendradarbiavimas, atsakomybė, tobulėjimas, tolerancija.