PASLAUGOS

Screen Shot 2016-11-07 at 16.00.09

Viešosios paslaugos

Lopšelis-darželis teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas įgyvendinant įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą. 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ prioritetinės veiklos –  sveika ir saugi gyvensena, meninė vaikų saviraiška, etnokultūros vertybių perdavimas ir perėmimas,. Siekiant, praturtinti ugdymo turinį, pagilinti prioritetinių veiklos sričių žinias, patirtį, gebėjimus, įstaigoje organizuojama veikla: sveikatos kambarėlyje (grūdinimo, plokščiapėdiškumo, laikysenos korekcija), muzikos salėje, sporto salėje , pasakų kambarėlyje (kalbos ir komunikavimo korekcija). 

Klaipėdos lopšelio- darželio "Žilvitis" ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo(si) programa "Sveikatos takeliu"  parsiųsti WORD formatu

Klaipėdos lopšelio- darželio "Žilvitis" ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo programa   parsisiųsti WORD formatu

 

Tėvams pageidaujant įstaigoje už papildomą mokestį vaikams organizuojami:

  • Sportinių šokių klubo „Klaipėdos žingsnis “užsiėmimai;
  • Klaipėdos krepšinio mokyklos krepšinio treniruotės;
  • Teatro ir kūrybingumo pamokos. 

Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę, trukmė 45 min. Paslaugos mokamos.

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS KAINŲ NUSTATYMO parsisiųsti PDF formatu

 

Paslaugos sutartis su VĮ "Klaipėdos žingsnis"  (sutartis koreguojama).

 

Paslaigos sutartis su VŠĮ Klaipėdos krepšinio mokykla. VŠĮ Klaipėdos krepšinio mokykla (sutartis koreguojama).

 

Paslaugos sutartis su Gerda Būtaite dėl individualios veiklos vykdymo "Linksmasis lagaminas" (sutartis koreguojama)