Mokesčiai už paslaugas

 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE TEIKIAMOS ANKSTYVOJO, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOS.

UŽ VAIKUI TEIKIAMĄ MAITINIMO PASLAUGĄ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI) MOKA KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTO DYDŽIO MOKESTĮ.

VAIKUI SUSIRGUS AR NEATVYKUS DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ, TĖVAI (KITI TEISĖTI VAIKO ATSTOVAI) PRIVALO INFORMUOTI ĮSTAIGĄ TĄ PAČIĄ DIENĄ.

PRAŠYMAI IR DOKUMENTAI, KURIŲ PAGRINDU TAIKOMOS ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS, PATEIKIAMI  ĮSTAIGOS DIREKTORIUI. APIE PASIKEITIMUS LENGVATŲ TAIKYMO APLINKYBES TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI) ĮSIPAREIGOJA PRANEŠTI ĮSTAIGAI MOKYMO SUTARTIMI.


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO  DYDŽIO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, REGOS UGDYMO CENTRO SOCIALINIO UGDYMO SKTRIAUS MOKINIAMS AR DALYVIAMS, DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS ĮSTAIGOJE PROGRAMAS,NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO

2022 m. liepos 21 d. sprendimas Nr. T2-176

iki 2022-08-31 galioja 2021 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. T2-172

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMAS PAPILDOMAS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGAS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DYDŽIO NUSTATYMO 2017 M. LIEPOS 27 D.. Nr. T2-193

 

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 "DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394   parsisiųsti PDF formatu

_________________________________________________________________________________

INDIVIDUALIŲ UGDYMO PRIEMONIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS REKOMENDACINIS SĄRAŠAS ČIA:  

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/aktualus-dokumentai/2119