Lietuvos mažųjų žaidynės

 

mažųjų žaidynės 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) dėkoja kiekvienam pedagogui, tėveliui, administracijos darbuotojams, kurių dėka Lietuvos mažųjų žaidynės rado vietą įstaigoje ir vaikų širdyse. Kartu pergudravome pandemiją ir suteikėme mūsų ugdytiniams judėjimo džiaugsmą. Visų mūsų gražius darbus pristatėme Delfi Ryto tiesioginėje transliacijoje. Gal ten rasite ir save? Lietuvos mažųjų žaidynių  ieškokite nuo 21:01 minutės :) https://www.youtube.com/watch?v=Fc5OAdbwN7g

 


 

 

 

Teminė savaitė “Mano jausmų vaivorykštė”.

Mokytojos: Vitalija Mažonienė ir Julija Valinskienė organizavo emocijų pažinimo savaitę "Mano jausmų vaivorykštė". Dėkojame tėveliams ir pedagogams, kurie prisidėjo supažindindami ir primindami vaikams apie įvairius jausmus. Labai nudžiugino tai, jog vaikai yra žingeidūs: domisi savo ir draugų nuotaikomis, jas atpažįsta, moka suvaidinti, yra empatiški. Labai noriai įsitraukė į įvairias veiklas, dalijosi savo įspūdžiais apie patiriamus jausmus. Taip pat dėkojame už kolektyvinius darbelius, kurie papuošė parodėlę, o vėliau džiugins ir grupės vaikus. Būkite sveiki ir laimingi! (Tekstas mokytojos Julijos Valinskienės)

 

Plačiau

Naujienos

Pakeistas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. ŠV1-38 „Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2021 metais" įsakymo 2.2.2. punktas  2021-05-darbas+vasaros

Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2021 metais (aktuali redakcija)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO  ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO VASAROS MĖNESIAIS 2021 METAIS       Nr. ŠV1-115_Isakymas del darbo 2021 m. vasara

 

 parama-1170x825     

Gerbiami  ugdytinių tėveliai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai,

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų skirtą finansinę paramą, kurios dėka mes galime  kurti jaukesnę, turtingesnę, saugesnę ugdymo aplinką vaikams. 2020 metais į įstaigos sąskaitą pervesta 1,2 proc. lėšų – 1839,99 Eur, kurias numatyta panaudoti ugdymo(si) sąlygų gerinimui.

Kviečiame Jus ir šiais metais skirti 1,2 proc. GMP (gyventojų pajamų mokesčio) paramą mūsų lopšeliui-darželiui „Žilvitis“. Tai galite padaryti užpildę formos FR0512  prašymą ir pateikę jį elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą (https://deklaravimas.vmi.lt)  ar išsiuntę paštu Neravų g. 8, 66257 Druskininkai 

Nuoširdžiai dėkojame!

Rekvizitai 1,2% paramai:

Paramos gavėjo identifikacinis Nr. (kodas): 190426641

Paramos gavėjo pavadinimas: Klaipėdos l. d. “Žilvitis”

Pagarbiai, direktorė Loreta Žiliuvienė

 


PROJEKTAI

 

P2410595-scaled   Respublikinė fotografijų virtuali paroda ,,Pavasaris gimtinėje“.

Parodos tikslas:  skatinti vaikus stebėti gamtą, analizuoti pokyčius, kūrybinę iniciatyvą. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Liucija Kinderienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Audra Šereikienė parodoje pakvietė dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  vaikus, jų tėvelius, mokytojus ir kitus įstaigos bendruomenės narius.

Maironis. Pavasaris.

Pavasario saulė prašvito meiliai

Ir juokiasi, širdį vilioja;

Iškilo į dangų aukštai vėversiai,

Čyrena, sparneliais plasnoja…

Kviečiame pamatyti vaiko akimis pastebėtą gimtinės pavasario grožį:

https://www.canva.com/

 
 

 

 


 

RENGINIAI

 

1        Švenčiame gražią sukaktį

Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“ šiais metais švenčia 55-ąjį veiklos jubiliejų. Ta proga įstaigos meninio ugdymo mokytoja Dovilė Masiulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Virginija Sarienė ir Virginija Zakalskienė organizavo respublikinį projektą „Pinkim pynę, pūskim dūdą žilvitinę”, kuriam  kūrybinius darbus – puokščių kompozicijas ir meninius pasirodymus – pateikė 4 respublikos lopšeliai-darželiai ir 11 Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų, ir šventinį rytmetį vaikams. Gegužės 11 d. rytą lopšelyje-darželyje sklandė džiugi nuotaika – žaidimų aikštelės išpuoštos balionais, pievos, pražydusios įvairiaspalvėmis gėlėmis, tėvelių linkėjimai lopšeliui-darželiui. Šventinį rytą vaikai dainavo dainas, žaidė įvairius žaidimus, atliko užduotis, pasakojo, kas jiems darželyje labiausiai patinka, sakė linkėjimus darželiui. Vyresniųjų grupių vaikai dalyvavo neformaliojo švietimo mokytojos Gitanos Žilienės organizuotame bėgime aplink darželį. Dėkoju visai „Žilvičio“ bendruomenei už tai, kad kuriate aplinką, kurioje visiems būtų gera ir jauku, kad vaikams čia būtų įdomu ir smagu. Ačiū tėveliams už bendradarbiavimą ir palaikymą. Išlikime vieningi, puoselėkime tai, kas mums visiems svarbu, ir siekime bendrų tikslų kartu. Lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Loreta Žiliuvienė

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Pramoga „Vaikų Velykėlės“.

Mokytojos J. Fetingytė-Astrauskienė, R. Urbelienė, I. Špogienė balandžio 8 d. vaikučius pakvietė į linksmą, nuotaikingą pramogą „Vaikų Velykėlės“. Vaikų Velykėlių (Atvelykio) tradicijos itin artimos pačioms Velykoms: vėl yra dažomi ir ridenami margučiai. Taip pat yra žaidžiami įvairiausi linksmi žaidimai – tačiau šios šventės metu visas dėmesys skiriamas vaikams. Vaikų Velykėlės švenčiamos pirmąjį sekmadienį po šv. Velykų.

 


 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO SKYRIAUS INFORMACIJA DĖL UGDYMOSI ŠEIMOJE ĮGYVENDINIMO KLAIPĖDOS MIESTE NUO 2021 M. RUGSĖJO 1 D. IR VĖLESNIAIS METAIS NUO EINAMŲJŲ METŲ RUGSĖJO 1 D.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS ORGANIZAVIMO 2021 METAIS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO 2021-02-23 Nr. ŠV1-41

 

GERBIAMI TĖVELIAI,

Dalinamės džiugia žinia, kad 2020 m. gruodžio 15 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija (toliau–Komisija) įvertino Įstaigos sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla.                              Pažymėjimas Nr. SM-773

sveika_mokykla_logotipas_RGB (1)

 


 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS APRIBOJIMO KARANTINO LAIKOTARPIU  2021 sausio 5 d.  Nr. AD1-6    AD+įsakymas+(ikimokyklinis)

 


 

Pradinukai grįžta į mokyklas: ką svarbu žinoti apie ligos išmokas nesergančio vaiko priežiūrai https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/pradinukai-grizta-i-mokyklas-ka-svarbu-zinoti-apie-ligos-smokas-nesergancio-vaiko-prieziurai

NUO ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 1 D. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUJE BUS PRIIMAMI PRAŠYMAI PARAMAI MAISTU IR HIGIENOS PRIEMONĖMS IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO GAUTI 2021 METAIS.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2543)-2 KEITIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS  DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2543)-2

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                      

                   

 

 

 

      

Savaitė be patyčių “NORIME UŽAUGTI BE PATYČIŲ”.

Klaipėdos lopšelis-darželis "Žilvitis" prisijungė prie šiemet kovo mėnesį vykusio Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. Kovo 29 – balandžio 2 d. mokytojos D. Budrytė, D. Vaišvilienė, A. Teresienė organizavo veiksmo savaitę be patyčių "NORIME UŽAUGTI BE PATYČIŲ". Visą savaitę grupėse vyko pokalbiai, užsiėmimai, skaitymai ir kūryba draugystės, patyčių prevencijos tema. Kiekviena grupė kūrė savo "Draugystės knygas". Knygose "sugulė" vaikų ir jų šeimos narių sukurti eilėraščiai, pasisakymai, ugdytinių piešinukai apie draugystę. Savaitę užbaigėme pozityvia gaida. Vaikai grupėse apsikeitė savo gamybos apyrankėmis. Šios gerumo, nuoširdžios draugystės veiklos padėjo vaikams ugdytis pozityvius bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, išmokė tinkamai reaguoti į patyčias, skatino pagarbius ir draugiškus tarpusavio santykius. Vaikai suprato, kad draugystę reikia branginti ir nevalia tyčiotis iš vaikų.

Plačiau

Pasaulinė Žemės diena

 

 

 

 

 

Ačiū saulei, kad šildo žemę.

Ačiū žemei, kad augina medį.

Ačiū medžiui, kad suteikia pavėsį žolei

Ačiū žolynams, kad grožiu ir spinduliavimu džiugina žmogų.

Ačiū žmogui už tai, kad myli saulę, žemę, medžius ir gėles.

Už tai, kad moko visa tai mylėti vaikus.

Pavasaris – nuostabus metų laikas, kai atgimsta gamta, žemė bunda iš gilaus žiemos miego. Jau nuo seno žmonės manydavo, kad šilumą ant sparnų į gimtinę atneša paukščiai.

Minint Žemės dieną, renginyje ,,Pavasaris gimtinėje“- Žemė ( ikimokyklinio ugdymo mokytoja A.Šereikienė), Pavasaris (priešmokyklinio ugdymo mokytoja L.Kinderienė ), parskridę paukšteliai varnėnas (auklėtojos padėjėja A.Gudaitienė) ir vieversėlis (A.Kuršienė) svečiavosi pas darželio vaikučius.

Plačiau

“Mažųjų žaidynės 2021″

"Mažųjų žaidynės 2021" įsibėgėja. Pirmos ir antros "Mažųjų žaidynių" pamokėlių akimirkos. Kadangi į sporto salę ne dažnai tenka ateiti, tai šaunuolės mokytojos, kad, suteikia galimybę vaikučiams grupėse pasportuoti.

Plačiau

Respublikinis projektas „Tu, lineli, žydražiedi“.

Respublikiniame etniniame projekte ,,Tu , lineli, žydražiedi!" dalyvavo,,Zuikučių" grupė. Mokytoja Sonata Kiaulakienė ir meninio ugdymo mokytoja Dovilė Masiulienė pakvietė vaikus į edukacinę popietę ,,Aš pasėjau linelį tėvužėlio dvarelį". Vaikai sužinojo, kad linas gimsta du kartus, kaip augalas ir kaip balta drobė. Tai sunkus, ilgas ir varginantis kelias – mūka. Linas ne tik maistas, bet ir vaistas. Vaikai klausėsi pasakojimų, kuriuos palydėjo dainomis, smagiais rateliais, susipažino su senoviniais darbo įrankiais, tyrinėjo audeklų raštus, ragavo aliejų, skanavo bulves su linų sėmenims.

Plačiau

Šventė skirta Vasario 16-tai ,,Tu pati brangiausia mano Lietuva”

Tu – gintaro lašelis,

Tu – Baltijos banga,

Tu – plazdantis drugelis,

Tėvynė Lietuva. (Kęstutis Ivinskis)

Mokytojos Sonata Kiaulakienė, Vilma Barzdevičienė, Jūratė Kondrotienė, meninio ugdymo mokytoja Dovilė Masiulienė pakvietė vaikučius į kiemą švęsti Lietuvos nepriklausomybės dieną. Vaikų širdelėse suplazdėjo meilė ir pagarba Tėvynei. Dėkojame mokytojoms už gražios bei prasmingos šventės organizavimą ir visiems dalyviams už pilietiškumo puoselėjimą.

Plačiau

Šventė skirta Užgavėnėms

Dėkojame šauniai komandai – V. Zakalskienei, V. Sarienei, A. Poškorienei, D. Masiulienei – už nuotaikingą žiemos išvarymo šventės organizavimą, mokytojoms, auklėtojų padėjėjoms, vaikučiams už išradingas kaukes, gerą nuotaiką, įsitraukimą į šventę ir Užgavėnių tradicijų puoselėjimą grupėse. Tikėkimės, kad žiema greit pabėgs iš mūsų kiemo.

Plačiau

1 2 3 15