NAUJIENOS

KVIEČIAME DALYVAUTI

 

20210212_120127

RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTAS „PINKIM PYNĘ, PŪSKIM DŪDĄ ŽILVITINĘ“, SKIRTAS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 55 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI. PROJEKTO NUOSTATAI

 

P2410595-scaled

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS” RESPUBLIKINĖS VAIKŲ FOTOGRAFIJŲ VIRTUALIOS PARODOS ,,PAVASARIS GIMTINĖJE“ NUOSTATAI

 


 

RENGINIAI

angeliukas-ir-velniukas-120032-02     „O tai buvo, tai nutiko…“ 

Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų varžytuvių „O tai buvo, tai nutiko…“  dalyvavo priešmokyklinės "Pagrandukų" grupės ugdytinės. Varžytuvių tikslas -  skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką, panaudojant etninio ugdymo(si), meninės raiškos ir kalbos lavinimo aktyviuosius metodus. Mokytojos – D. Vaišvilienė, A. Teresienė, V. Zakalskienė, D. Masiulienė ugdytines išmokino šmaikščią pasaką be galo. Kviečiame paklausyti ir pažiūrėti.

https://drive.google.com/file/d/1gJWyc2V1O0Ajz63UiJthRu2Wh4Iix2iz/view

 

atsisiųsti   RESPUBLIKINIS PROJEKTAS "TU, LINELI, ŽYDRAŽIEDI"

Respublikiniame etniniame projekte ,,Tu , lineli, žydražiedi!" dalyvavo,,Zuikučių" grupė. Mokytoja Sonata Kiaulakienė ir meninio ugdymo mokytoja Dovilė Masiulienė pakvietė vaikus į edukacinę popietę ,,Aš pasėjau linelį tėvužėlio dvarelį". Vaikai sužinojo, kad linas gimsta du kartus, kaip augalas ir kaip balta drobė. Tai sunkus, ilgas ir varginantis kelias – mūka. Linas ne tik maistas, bet ir vaistas. Vaikai klausėsi pasakojimų, kuriuos palydėjo dainomis, smagiais rateliais, susipažino su senoviniais darbo įrankiais, tyrinėjo audeklų raštus, ragavo aliejų, skanavo bulves su linų sėmenims. 

 

 

ŠVENTĖ SKIRTA  VASARIO 16-TAI ,,TU PATI BRANGIAUSIA MANO LIETUVA"

2   

Tu – gintaro lašelis,

Tu – Baltijos banga,

Tu – plazdantis drugelis,

Tėvynė Lietuva. (Kęstutis Ivinskis)

Mokytojos Sonata Kiaulakienė, Vilma Barzdevičienė, Jūratė Kondrotienė, meninio ugdymo mokytoja Dovilė Masiulienė pakvietė vaikučius į kiemą švęsti Lietuvos nepriklausomybės dieną. Vaikų širdelėse suplazdėjo meilė ir pagarba Tėvynei. Dėkojame mokytojoms už gražios bei prasmingos šventės organizavimą ir visiems dalyviams už pilietiškumo puoselėjimą.

 

 

ŠVENTĖ SKIRTA UŽGAVĖNĖMS

 

1

Dėkojame šauniai komandai – V. Zakalskienei, V. Sarienei, A. Poškorienei, D. Masiulienei – už nuotaikingą žiemos išvarymo šventės organizavimą, mokytojoms, auklėtojų padėjėjoms, vaikučiams už išradingas kaukes, gerą nuotaiką, įsitraukimą į šventę ir Užgavėnių tradicijų puoselėjimą grupėse. Tikėkimės, kad žiema greit pabėgs iš mūsų kiemo.

 

 


 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS ORGANIZAVIMO 2021 METAIS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO 2021-02-23 Nr. ŠV1-41

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS MOKYTIS 2021–2022 MOKSLO METAIS VYKDYMO TERMINŲ NUSTATYMO 2021-02-05 Nr. AD1-176

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2021–2022 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS 2021-02-05 Nr. AD1-177

 


 

GERBIAMI TĖVELIAI,

Dalinamės džiugia žinia, kad 2020 m. gruodžio 15 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija (toliau–Komisija) įvertino Įstaigos sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla.                              Pažymėjimas Nr. SM-773

sveika_mokykla_logotipas_RGB (1)

 


 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS APRIBOJIMO KARANTINO LAIKOTARPIU  2021 sausio 5 d.  Nr. AD1-6    AD+įsakymas+(ikimokyklinis)

 


 

NUO ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 1 D. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUJE BUS PRIIMAMI PRAŠYMAI PARAMAI MAISTU IR HIGIENOS PRIEMONĖMS IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO GAUTI 2021 METAIS.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2543)-2 KEITIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS  DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2543)-2