Įstaigos istorija

  • 1964 m. Klaipėdos miesto pakraštyje pradėtas statyti 140 vietų vaikų darželis.
  • 1966 m. Klaipėdos miesto Vykdomojo komiteto sprendimu buvo atidarytas 22-as lopšelis-darželis, kuriam vadovavo vedėja Vanda Adomaitienė.
  • 1973 m. pristatytas priestatas.
  • 1977 – 1979 m. įstaigai vadovavo Danutė Skuodienė.
  • 1979 – 2019 m. įstaigai vadovavo Jadvyga Šalnienė.
  • 1993 m.  Klaipėdos miesto mero potvarkiu lopšelis-darželis „Žilvitis“ reorganizuotas į mokyklą-darželį „Žilvitis“.
  • 1998 m. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu darželis-mokykla „Žilvitis“ reorganizuotas į lopšelį-darželį „Žilvitis“
  • 2019 m. įstaigai pradėjo vadovauti direktorė Loreta Žiliuvienė.

Šiandien lopšelis-darželis „Žilvitis“ yra aukštos kultūros, nuolat besimokanti organizacija, atvira naujovėms, aktyvi ir ieškanti pokyčių įstaiga, kurioje puoselėjamos sveikos gyvensenos idėjos, kuriama sveika ir saugi aplinka, skatinanti vaikus aktyviai, kūrybingai veiklai, sudarytos galimybes stebėti, tyrinėti, bandyti, mokytis atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus. Įstaigoje veikia 10 grupių, iš jų 2 lopšelio,  6 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Grupėse ugdomi 189 vaikai. Mažuosius ugdytinius rūpestingai globoja ir ugdo aukštos kvalifikacijos pedagogai.