Specialistų paslaugos

Psichologinės pagalbos teikimas lopšelyje-darželyje "Žilvitis"

Psichologas atlieka psichologinį vertinimą (siekiama nustatyti vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybė ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius),  konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus arba rūpintojus) bei pedagogus. Konsultacijos būna individualios.

Kontaktai: Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos  http://www.klaipedosppt.lt 

Registratoriaus: tel. 8 (46) 342 253, mob. tel: 8 699 10 201.

Bendras el. paštas: klaipedosppt@gmail.com

Ikimokyklinio poskyrio el. paštas: ikimokyklinisppt@gmail.com 

Klausimai specialistams el. pašto adresu: klausiu.del.vaiko@gmail.com     

 

Logopedinės pagalbos teikimas lopšelyje-darželyje "Žilvitis"

Logopedinės pagalbos paskirtis – didinti įstaigą lankančių ugdytinių, turinčių kalbos ir komunikavimo sutrikimų, ugdymosi veiksmingumą.

Pagalbos teikėjai ir gavėjai

  • Pagalbai teikti lopšelyje-darželyje "Žilvitis" yra 1 logopedo etatas.
  • Lopšelyje- darželyje logopedas teikia pagalbą ugdytiniams turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
  • Pagalbos gavėjai lopšelyje-darželyje yra specialiųjų ugdymosi kalbos ir komunikavimo poriekių turintys vaikai.
  • Esant didesniam ugdytinių skaičiui, nei numatyta 1 logopedo etato veiklos apimčiai, t. y. daugiau nei 25-30 vaikai, prioritetas teikiamas:

          – priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams;

          – vyresniojo amžiaus (5-6 metų) vaikams;

          – viduriniojo amžiaus (4-5 metų) vaikams;

          – jaunesniojo amžiaus (3-4 metų) vaikams;

Pagrindinė logopedo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės (2-4 vaikai), grupinės (5-8 vaikai).

Vaikams logopedas gali padėti:

  1. Ugdytis kalbą, t.y. procesas, kurio metu suprantami ir vartojami žodžiai ir bagtą mintį reiškiantys žodžių junginiai;
  2. Lavinti artikuliaciją ir foneminų suvokimą, t.y. gebėjimą taisyklingai vartoti kalbos garsų sistemą;
  3. Tobulinti kalbėjimo įgūdžius – kalbėjimui reikalingus fizinius judesius, taisyklingą kvėpavimą bei stiprinti artikuliacinio aparato (liežuvio, lūpų, burnos raumenis.

Logopedas pasirengęsi įvertinti, lavinti ir koreguoti vaikų kalbėjimą, kalbą ir bendravimo įgūdžius.

Darbo laikas:

I, III. 7.30-12.30 (tėvų konsultacinis laikas  12.00-12.30)

II. IV 13.00-18.30 (tėvų konsultacinis laikas 13.00-13.30 ir 18.00-18.30)

V. 13.00-18.00 (tėvų konsultacinis laikas 13.00-13.30 ir 17.30 – 18.00)

Kontaktai: (846) 314758;

El. paštas zilviciologopede@gmail.com  

Kalbos ir kalbėjimo įgūdžių lavinimui – užduotys, lankstinukai, patarimai – rasite šioje nuorodoje:

https://drive.google.com/drive/folders/1y2PMKN15SexBaRXZVql-yJsgW-q_1khX?usp=sharing