Specialistų paslaugos

Psichologinės pagalbos teikimas lopšelyje-darželyje "Žilvitis"

Psichologas atlieka psichologinį vertinimą (siekiama nustatyti vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybė ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius),  konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus arba rūpintojus) bei pedagogus. Konsultacijos būna individualios.

Kontaktai: Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos  http://www.klaipedosppt.lt 

Registratoriaus: tel.: +370 699 10 201.

Bendras el. paštas: klaipedosppt@gmail.com

Ikimokyklinio poskyrio el. paštas: ikimokyklinisppt@gmail.com 

Klausimai specialistams el. pašto adresu: klausiu.del.vaiko@gmail.com     


Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė

Marina Prokofjeva

El.p. zilvitis@sveikatosbiuras.lt

Tel. +370 690 37 400

 

Darbo laikas:

I    8.00-18.00 (pietų pertrauka 12.00-12.30)

II   8.00-17.50 (pietų pertrauka 12.00-12.30)

III  8.00-17.30 (pietų pertrauka 12.00-12.30)

IV  10.40-17.40 (pietų pertrauka 12.00-12.30)

V  8.00-12.00

____________________________________________________________________________________________

 

PRIMENAME JUMS, KAD SUKURTAS NAUJAS SKYRELIS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS SVETAINĖJE ,  KURIOJE KIEKVIENĄ DIENĄ PATEIKIAMA NAUJA INFORMACIJA AKTUALIOMIS TEMOMIS. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS PSICHOLOGAI KVIEČIA RAŠYTI, SKAMBINTI BENDRUOJU NUMERIU IR REGISTRUOTIS, JEI YRA POREIKIS BET KURIAM JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIUI, TAI PAT JEIGU NERANDATE JUMS AKTUALIŲ TEMŲhttp://www.klaipedosppt.lt/index.php/ikimokyklinis

KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖ – PSICHOLOGINĖ TARNYBA SIŪLO TĖVELIAMS PASINAUDOTI  http://www.klaipedosppt.lt/images/Ikimokyklinis/vaikas_karantine.pdf

KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBA PARENGĖ REKOMENDACIJOS TĖVAMS, KAD VAIKAMS TECHNOLOGIJOS TAPTŲ DRAUGU, O NE PRIEŠU:

Kaip dirbti iš namų su vaikais koronaviruso protrūkio metu

 Rekomendacijos tėvams kad technologijos taptų draugu o ne priešu

 PAVOJAUS ŽENKLAI

 KAIP SUSIDRAUGAUTI SU TECHNOLOGIJOMIS

KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS PSICHOLOGAI KVIEČIA KREIPTIS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS AUGINANČIUS TĖVUS SUSIDŪRUS SU PROBLEMOMIS   2021-01-13_10.21_SKELBIMAS

_____________________________________________________________________________________________

 

Logopedinės pagalbos teikimas lopšelyje-darželyje "Žilvitis"

Logopedinės pagalbos paskirtis – didinti įstaigą lankančių ugdytinių, turinčių kalbos ir komunikavimo sutrikimų, ugdymosi veiksmingumą.

Pagalbos teikėjai ir gavėjai

  • Pagalbai teikti lopšelyje-darželyje "Žilvitis" yra 1 logopedo etatas.
  • Lopšelyje- darželyje logopedas teikia pagalbą ugdytiniams turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
  • Pagalbos gavėjai lopšelyje-darželyje yra specialiųjų ugdymosi kalbos ir komunikavimo poriekių turintys vaikai.
  • Esant didesniam ugdytinių skaičiui, nei numatyta 1 logopedo etato veiklos apimčiai, t. y. daugiau nei 25-30 vaikai, prioritetas teikiamas:

          – priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams;

          – vyresniojo amžiaus (5-6 metų) vaikams;

          – viduriniojo amžiaus (4-5 metų) vaikams;

          – jaunesniojo amžiaus (3-4 metų) vaikams;

Pagrindinė logopedo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės (2-4 vaikai), grupinės (5-8 vaikai).

Vaikams logopedas gali padėti:

  1. Ugdytis kalbą, t.y. procesas, kurio metu suprantami ir vartojami žodžiai ir bagtą mintį reiškiantys žodžių junginiai;
  2. Lavinti artikuliaciją ir foneminų suvokimą, t.y. gebėjimą taisyklingai vartoti kalbos garsų sistemą;
  3. Tobulinti kalbėjimo įgūdžius – kalbėjimui reikalingus fizinius judesius, taisyklingą kvėpavimą bei stiprinti artikuliacinio aparato (liežuvio, lūpų, burnos raumenis.

Logopedas pasirengęsi įvertinti, lavinti ir koreguoti vaikų kalbėjimą, kalbą ir bendravimo įgūdžius.

Darbo laikas:

II, III. 7.30-18.00 (tėvų konsultacijos 17.00-18.00)

IV     7.30-11.30 

Kontaktai: +370 46 31 47 58;

El. paštas info@klaipedoszilvitis.lt 

Kalbos ir kalbėjimo įgūdžių lavinimui – užduotys, lankstinukai, patarimai – rasite šioje nuorodoje:

https://drive.google.com/drive/folders/1y2PMKN15SexBaRXZVql-yJsgW-q_1khX?usp=sharing