Specialistų paslaugos

Psichologinės pagalbos teikimas lopšelyje-darželyje "Žilvitis"

Psichologas atlieka psichologinį vertinimą (siekiama nustatyti vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybė ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius),  konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus arba rūpintojus) bei pedagogus. Konsultacijos būna individualios.

Kontaktai:

Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos  http://www.klaipedosppt.lt 

Klaipėdos lopšelio – darželio "Žilvitis" psichologo elektroninis paštas zanetasimutyte@gmail.com 

 

Logopedinės pagalbos teikimas lopšelyje-darželyje "Žilvitis"

Logopedinės pagalbos paskirtis – didinti įstaigą lankančių ugdytinių, turinčių kalbos ir komunikavimo sutrikimų, ugdymosi veiksmingumą.

Pagalbos teikėjai ir gavėjiai

  • Pagalbai teikti lopšelyje-darželyje "Žilvitis" yra 1 logopedo etatas.
  • Lopšelyje- darželyje logopedas teikia pagalbą ugdytiniams turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
  • Pagalbos gavėjai lopšelyje-darželyje yra specialiųjų ugdymosi kalbos ir komunikavimo poriekių turintys vaikai.
  • Esant didesniam ugdytinių skaičiui, nei nimatyta 1 logopedo etato veiklos apimčiai, t. y. daugiau nei 25-30 vaikai, prioritetas teikiamas:

          – priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams;

          – vyresniojo amžiaus (5-6 metų) vaikams;

          – viduriniojo amžiaus (4-5 metų) vaikams;

          – jaunesniojo amžiaus (3-4 metų) vaikams;

Pagrindinė logopedo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės (2-4 vaikai), grupinės (5-8 vaikai).

Vaikams logopedas gali padėti:

  1. Ugdytis kalbą, t.y. procesas, kurio metu suprantami ir vartojami žodžiai ir bagtą mintį reiškiantys žodžių junginiai;
  2. Lavinti artikuliaciją ir foneminų suvokimą, t.y. gebėjimą taisyklingai vartoti kalbos garsų sistemą;
  3. Tobulinti kalbėjimo įgūdžius – kalbėjimui reikalingus fizinius judesius, taisyklingą kvėpavimą bei stiprinti artikuliacinio aparato (liežuvio, lūpų, burnos raumenis.

Logopedas pasirengęsi įvertinti, lavinti ir koreguoti vaikų kalbėjimą, kalbą ir bendravimo įgūdžius.

Darbo laikas:

I, III. 7.30-13.00 (tėvų konsultacinis laikas  12.30-13.00)

II. 12.30-18.00 (tėvų konsultacinis laikas 12.30-13.00 ir 17.00-18.00)

IV, V. 12.30-17.30 (tėvų konsultacinis laikas 12.30-13.00 ir 17.00 – 17.30)

Kontaktai: (846) 314758;

El. paštas zilviciologopede@gmail.com