Sveikata

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ŽILVITIS COVID-19 LIGOS KORONAVIRUSO INFEKCIJOS VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ KARANTINO LAIKOTARPIU

Dėl ikimokyklinės ir bendrojo ugdymo įstaigas lankančių mokinių sveikatos pažymėjimų

 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93     parsisiųsti WORD formatu