Sveikata

Klaipėdos įstaigos teikiančios reabilitacijos pagalbą vaikams

________________________________________________________________________________________________

Klaipėdos l.-d. "Žilvitis" lankančių vaikų profilaktiniių sveikatos patikrinimų 2021-2022 m.m duomenų analizė

KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ ,,ŽILVITIS” LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ

2020-2021 M.M. DUOMENŲ ANALIZĖ

KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ ,,ŽILVITIS” LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ

2019-2020 M.M. DUOMENŲ ANALIZĖ

KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ ,,ŽILVITIS” LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ

2018-2019 M.M. DUOMENŲ ANALIZĖ


 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93     parsisiųsti WORD formatu

Dėl ikimokyklinės ir bendrojo ugdymo įstaigas lankančių mokinių sveikatos pažymėjimų


 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ KARANTINO LAIKOTARPIU

DĖL GALIMYBIŲ PAVIENIAMS VAIKAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, KARANTINO METU MOKYTIS NAMIE.

 


STABDOMA KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VEIKLA DĖL TO, KAD ASMENYS, TURĖJĘ SĄLYTĮ SU SERGANČIAIS COVID-19 ASMENIMIS, PRIVALO IZOLIUOTIS NUO 2020 M. GRUODŽIO 30 D. IKI 2021 M. SAUSIO 8 D. (IMTINAI), NEMOKANT VISŲ  GRUPIŲ UGDYTINIŲ TĖVAMS ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ MINĖTU LAIKOTARPIU.

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYME NUMATYTAIS ATVEJAIS KREIPKITĖS Į SODRĄ DĖL LIGOS IŠMOKOS SKYRIMO.

DĖL ELEKTRONINIO NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO – Į ŠEIMOS GYDYTOJĄ.

STABDOMA KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VEIKLA DĖL TO, KAD ASMENYS, TURĖJĘ SĄLYTĮ SU SERGANČIAIS COVID-19 ASMENIMIS, PRIVALO IZOLIUOTIS NUO 2020 M. GRUODŽIO 30 D. IKI 2021 M. SAUSIO 8 D. (IMTINAI), NEMOKANT VISŲ  GRUPIŲ UGDYTINIŲ TĖVAMS ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ MINĖTU LAIKOTARPIU.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VEIKLOS SUSTABDYMO 2020-12-30 Nr. AD1-1547 raštas dėl veiklos sustabdymo

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽILVITIS”  “PAGRANDUKŲ”  GRUPĖJE Įsak.+dėl+Žilvičio+grupės+sustabdymo (1)  NUO 2020-12-28 IKI 2020-12-31 (IMTINAI) ĮVEDAMAS INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANTIS REŽIMAS.  ŠIOS GRUPĖS UGDYTINIŲ TĖVAI NEMOKA ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ MINĖTU LAIKOTARPIU.


Švietimo darbuotojams – galimybė išsitirti greitaisiais testais  https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/svietimo-darbuotojams-galimybe-issitirti-greitaisiais-testais:1199

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2021 m. vasario 26 d. Nr. V

 

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-281 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

  ALGORITMAI KAIP ELGTIS COVID-19 METU   

NORINT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE SAVE,REIKIA KREIPTIS Į NVSC ŠIAIS BŪDAIS: TEL. NR. 8 5 2124098 EL. PAŠTU info@nvsc.lt  ARBA  užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19  .JEIGU PAJUTOTE SIMPTOMUS, PANAŠIUS Į GRIPO, KREIPKITĖS Į BENDRĄJĮ PAGALBOS CENTRĄ TEL. 112. KILUS KLAUSIMŲ DĖL NAUJOJO KORONAVIRUSO GALIMA SKAMBINTI NVSC VISĄ PARĄ: +370 618 79984, +370 616 94562

_____________________________________________________________________________________________

INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANTIS REŽIMAS

https://www.vilniussveikiau.lt/informacija-ugdymo-istaigoms-tyrimas-is-seiliu/

KAIP NAUDOTI GREITUOSIUS ANTIGENO TESTUS

ATMINTINĖ DĖL KORONAVIRUSO(1)         

       Bendros rekomendacijos   Neformalusis vaikų švietimas   Ikimokyklinis ugdymas


 

 

Silantavimas_info

 

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS SIEKDAMAS MAŽINTI ILGALAIKES NEIGIAMAS COVID-19 PASEKMES IR RŪPINDAMASIS KLAIPĖDIEČIŲ PSICHOLOGINĖS GEROVĖS STIPRINIMU KVIEČIA NEMOKAMAI NUOTOLINIO KONTAKTO BŪDU SAVO SUNKUMAIS PASIDALINTI SU PSICHOLOGAIS. REGISTRACIJA KONSULTACIJOMS TELEFONAIS – 8 640 93384 IR 8 46 311423.PASLAUGOS GALI BŪTI TEIKIAMOS NUO 11 METŲ BEI SUAUGUSIEMS. TEIKIANT PASLAUGAS VAIKUI IKI 16 METŲ, BŪTINAS RAŠYTINIS VIENO IŠ TĖVŲ AR JO ATSTOVO PAGAL ĮSTATYMĄ SUTIKIMAS https://www.sveikatosbiuras.lt/