Korupcijos prevencija

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" korupcijos prevencijos 2023-2025 metų programos įgyvendinimo planas

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas rašytinis prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS             

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO NUSTATYMAS         

ĮSAKYMAS DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO

PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ