Korupcijos prevencija

Klaipėdos lopšelio- darželio "Žilvitis" 2022 m. sausio 3 d. direktoriaus įsakymas Nr. V1-1 "Dėl pareigybių sąrašo, dėl kurių teikiamas rašytinis prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį, sąrašo tvirtinimo

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS      parsisiųsti WORD formatu             

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS            

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO NUSTATYMAS         

ĮSAKYMAS DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO

PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMA 

https://www.klaipeda.lt/lt/-3/korupcijos-prevencija/2226

https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/kontroles-ir-audito-tarnyba/korupcijos-prevencija/5347

SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRĖS