Mokesčiai už paslaugas

 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE TEIKIAMOS ANKSTYVOJO, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOS.

UŽ VAIKUI TEIKIAMĄ MAITINIMO PASLAUGĄ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI) MOKA KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTO DYDŽIO MOKESTĮ.

VAIKUI SUSIRGUS AR NEATVYKUS DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ, TĖVAI (KITI TEISĖTI VAIKO ATSTOVAI) PRIVALO INFORMUOTI ĮSTAIGĄ TĄ PAČIĄ DIENĄ.

PRAŠYMAI IR DOKUMENTAI, KURIŲ PAGRINDU TAIKOMOS ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS, PATEIKIAMI  ĮSTAIGOS DIREKTORIUI. APIE PASIKEITIMUS LENGVATŲ TAIKYMO APLINKYBES TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI) ĮSIPAREIGOJA PRANEŠTI ĮSTAIGAI MOKYMO SUTARTIMI.


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMAS PAPILDOMAS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGAS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DYDŽIO NUSTATYMO 2017 M. LIEPOS 27 D.. Nr. T2-193

SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ DALINĮ VAIKO IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO 2016 GEGUŽĖS 26 D. NR. T2-143  (redakcija) parsisiųsti PDF formatu

ATLYGINIMO DYDIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE             parsisiųsti WORD formatu

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 "DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394   parsisiųsti PDF formatu

INDIVIDUALIŲ UGDYMO PRIEMONIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS REKOMENDACINIS SĄRAŠAS ČIA:  https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/aktualus-dokumentai/2119