Renginiai

Teminė savaitė „Šventė Žemei“

Kovo 20–24 dienomis darželyje vyko teminė savaitė „ŠVENTĖ ŽEMEI“, kurią organizavo mokytojos Elena Noreikaitė, Audra Šereikienė, Liucija Kinderienė. Grupėse vyko diskusijos, pokalbiai apie Žemę, jos grožį, svarbą žmonėms. Vaikai taip pat kalbėjo apie Žemės išsaugojimą, atliekas, jų rūšiavimą. Jie atliko įvairias užduotis, žiūrėjo filmus, knygas, ieškojo informacijos enciklpedijose ir kt.

Šventinis koncertas „Vaikystės pasakų taku“

Kovo 21 d. Klaipėdos Žvejų kultūros rūmuose vyko Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų tradicinis šventinis koncertas „Vaikystės pasakų taku“, skirtas Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos 100-mečiui paminėti. Mūsų įstaigos ugdytiniai taip pat buvo šio puikaus renginio dalyviai. Koncerto metu aidėjo žaismingas vaikų juokas, skambios dainos, linksmi šokiai.

Dėl GPM 1,2 proc.

Gerbiami  ugdytinių tėveliai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai,

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų skirtą finansinę paramą, kurios dėka mes galime  kurti jaukesnę, turtingesnę, saugesnę ugdymo aplinką vaikams.

Kviečiame Jus ir šiais metais skirti 1,2 proc. GMP (gyventojų pajamų mokesčio) paramą Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Žilvitis“. Prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai galima pateikti iki š. m. gegužės 1 d. per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus Deklaravimas > Pildyti formą.

Nuoširdžiai dėkojame!

Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“

Kovo 10 d. darželyje minėdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos „Gyvasis tautos žiedas“, kurios tikslas patraukliai ir žaismingai paminėti vieną svarbiausių mūsų valstybės istorinių datų ir stiprinti pilietinę vienybę ir pasididžiavimą savo valstybe. Ugdytiniai nešini vėliavėlėmis ir spalvotais balionais rinkosi darželio kieme, kur sustojome į solidarumo žiedą. Darželio edukacinė erdvė pasipuošė trispalvėmis ir pilimis.

Užgavėnės

Vasario 21d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ nuo pat ryto šurmuliavo persirengėliai ir linksmas šurmulys. Vaikai, mokytojos, mokytojų padėjėjos ir kiti darbuotojai pasipuošę susirinko darželio kieme, kur dainavo, šoko ir dūko, siekdami išvaryti žiemą. Vaikai stebėjo Lašininio ir Kanapinio kavą, o po šventės vaišinosi gardžiais blynais.

Pažinimo srities savaitė ,,Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“.

Vasario 13 -17 d. vyko teminė savaitė ,,Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“ ????????❤️. Ją organizavo mokytojos I. Špogienė, S. Kiaulakienė, V.Sarienė, A. Berzupa. Vaikai praplėtė žinias apie Lietuvos sostinę, gimtąjį kraštą, tradicijas, valstybės simbolius ir jų svarbą. Ugdytiniai ugdė patriotinius jausmus per žaidimą, meninę veiklą, saviraišką, kūrybiškumą, estetinį suvokimą. Patyrė daug gražių emocijų.

Šventinis rytmetis „Lietuva mano širdelėje“

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. Viena iš tokių datų yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Tai mūsų stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, neatsiejama nuo pagarbos savo tautos istorijai.

Vasario 15 dieną lopšelyje-darželyje vyko šventinis rytmetis „Lietuva mano širdelėje“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Šventės metu darželio vaikai klausėsi Tautiškos giesmės, kalbėjo apie tautos vienybę, gimtąją kalbą, nuostabią Lietuvos gamtą, dainavo daineles, žaidė žaidimus, džiaugėsi, kaip smagu gyventi laisvoje šalyje – Lietuvoje.

 

Projekto „Futboliukas“ paroda

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žilvitis”  jau įsibėgėjo respublikinis projektas „Futboliukas”, kurio tikslas – populiarinti futbolo žaidimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Visą „Žilvičio” bendruomenę džiugina  „Giliukų” ir „Pagrandukų” grupių ugdytinių ir tėvelių kūrybinių darbu paroda.


 

Direktorės Loretos Žiliuvienės 2022 metų veiklos ataskaita

Skelbiama ir įstaigos bendruomenei bei įstaigos tarybai  pateikiama svarstyti Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorės Loretos Žiliuvienės 2022 metų veiklos ataskaita.

Per 10 dienų (iki sausio 30 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo interneto svetainėje įstaigos bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo įstaigos tarybai (el. paštu audra.sereikiene@klaipedoszilvitis.lt).

L. Žiliuvienės ataskaita